Milliardkontrakt på telekomtjenester 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardkontrakt på telekomtjenester 

På vegne av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Norsk Helsenett har Sykehusinnkjøp HF inngått en avtale med Telenor om leveranser av telekomtjenester.

Telenor skal levere telekomtjenester til helsevesenet i Norge Foto: Helgelandssykehuset

Den er på 180 millioner kroner pr. år, med en maksimal verdi på 1,3 milliarder kroner. Kontrakten gjelder i to år, med mulig forlengelse i to pluss to år. 

Leveransen gjelder fast- og mobiltelefoni, avansert bredbånd, samhandlingsløsninger, sikkerhet, nye muligheter på 5G og tingenes internett (IoT) og verktøy for administrasjon og betjening. 

– Det gleder oss stort at vi får en sentral rolle i den videre digitaliseringen av helseforetakene i Norge. Avtalen legger også til rette for at vi sammen kan bidra til ytterligere grønne løsninger og innovasjon i denne sektoren, sier adm. direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge 

Stabil, rask og trygg 

– Stabil, rask og trygg kommunikasjon er avgjørende for fremtidens helsevesen. 5G-teknologien leverer på disse kravene. Vi skal alltid ligge foran når det gjelder dekning, fart, stabilitet og kapasitet. Telenor bygger nett med sikte på at Norge skal være ledende på å utvikle nye tjenester, og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette.  

Les mer om følgende emner: