Milliardløft for grønn forskning 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardløft for grønn forskning 

Gjennom Grønn plattform får 11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter til sammen 623 millioner kroner for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

Nye veier leder et prosjekt, der målsettingen er å redusere klimagassutslippene fra veibygging med 50 prosent innen 2030

De skal blant annet bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen og reduserte klimautslipp i bygg- og anleggsbransjen. I fjor støttet regjeringen slike prosjekter med flere milliarder kroner. 

Grønn plattform skal utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Satsingen, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. De 11 prosjektdeltakerne bidrar også med egenandeler, slik at totalbudsjettet er på mer enn 1 milliard kroner. 

Skal spare 100 milliarder kroner

Nye veier leder et prosjekt med 17 partnere, der ambisjon er å redusere klimagassutslippene fra veibygging med 50 prosent innen 2030. Med 69 millioner fra Grønn plattform er totalbudsjettet på 123 millioner kroner. 

Sintef leder et prosjekt som skal utvikle løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt. Dette skal bidra til at næringen og samfunnet sparer minst 100 milliarder kroner, og redusere det nasjonale klimagassutslippet med minst 10 000 tonn de neste ti årene. Prosjektet har 20 partnere. Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner kroner fra Grønn plattform. 

– Regjeringen setter fart for at næringslivet sine investeringer i forskning og utvikling skal øke til to prosent av BNP innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Les mer om følgende emner: