Milliard­omsetning på sykehus

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliard­omsetning på sykehus

I fjor fikk Bravida Norge nye store sykehus­kontrakter. Dette området har de to siste årene gitt konsernet milliardomsetning.

MILLIARDOPPDRAG. I fjor fikk Bravida Norge store sykehuskontrakter. Her ser prosjektleder for anskaffelser i Nye SUS, Christin Vik Eliassen (t.v.), prosjektleder Jone Vold i Bravida Norge, adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge, regiondirektør for Agder og Rogaland i Bravida Norge, Trond-Lauritz Larsen, prosjektleder for teknikk i Nye SUS, John Jakobsen og prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Nye SUS på byggingen av det nye universitetssykehuset i Stavanger Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS

– Satsingen og kompetansebyggingen på bygging og drift av sykehus har gitt resultater. Det siste sykehuset vi ferdigstilte var i Tønsberg, sier adm. direktør Tore Bakke.

– Samtidig er vi i gang med andre store utbygginger som Nye Stavanger Universitetssjukehus og Drammen sykehus. Dette er et prioritert satsingsområde.

Mer enn 650 millioner på nye SUS

Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør for Agder og Rogaland i Bravida Norge, opplyser at selskapet har fått sin sjette kontrakt med det nye universitetssykehuset i Stavanger (Nye SUS).

– Oppdraget, som gjelder el-anlegg til det store behandlingsbygget på 10 000 m2 som er utvidet med
20 000 m2, er på 67,5 millioner kroner. Vi regner med å starte arbeidet i mai i år.

– Kontrakten, som gir arbeid til 15-20 ansatte i to år, omfatter føringsveier, hoved- og underfordelinger og alt kursopplegg for elkraft og teleinstallasjoner. Arbeidet gjelder også montasjeansvar for tverrgående utstyrsleveranser for pasientkanaler, belysningsutstyr, brannalarmanlegg, pasientsignal og byggautomatisering med romkontroll.

– Vi utfører alt elektroarbeidet på Nye SUS. De seks kontaktene har en samlet verdi på mer enn 650 millioner kroner.

540 millioner på NRS

Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør i Divisjon Kysten i Bravida Norge, forteller at selskapet på slutten av fjoråret fikk en kontrakt på Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (NRS) på 60 000 m2.

– Denne gjelder elektro, teleteknikk og elektronisk sikringsanlegg på mer enn 400 millioner kroner. Her har vi store ambisjoner både når det gjelder digitalisering og prefabrikasjon. Blant annet er vi opptatt av å redusere CO2-utslippet. Vi skal bruke våre erfaringer fra tilsvarende prosjekt ved Nye Stavanger Universitetssjukehus, som vi blant annet gjennomfører sammen med Cowi, som også skal prosjektere de elektriske anleggene på SNR.

– Elektroleveransen gjelder blant annet hovedfordeling og elkraftfordeling til forbruk og drift, belysning, nødlys og nød- og avbruddsfri kraftforsyning. Teletekniske anlegg omfatter kabling til ikt-rom, sikkerhetsanlegg, pasientsignal, romkontroll og brannvarslingssystem.

– Den elektroniske sikringsleveransen inkluderer adgangskontroll, tv-overvåking og innbrudds- og overfallsalarm.

– Vi har også fått kontrakter på et anlegg for medisinske gasser og trykkluft, og et brannslokkingsanlegg med sprinkler. De to kontraktene har en samlet verdi på rundt 140 millioner kroner.

– Vi har startet SNR-prosjektet med planlegging og samhandling. Installasjonsarbeidet skal starte til høsten i år, med over­levering høsten 2024. Byggingen av det nye akuttsykehuset startet i juni i fjor. Det skal stå klart til bruk våren 2025.

Les mer om følgende emner: