Milliardsatsing i Sør-Afrika

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardsatsing i Sør-Afrika

Det norske fornybarselskapet Scatec skal bygge tre kraftverk i Northern Cape provinsen i Sør-Afrika, med til sammen 540 MW solkraft og 225 MW batterikapasitet.

Scatec satser milliarder på solenergi og batterier i Sør-Afrika Foto: Scatec

Dette er en av verdens største kombinerte solkraft- og batteriinstallasjoner. Prosjektet har en kostnadsramme på ti milliarder kroner. Her garanterer Eksfin for en investering på 1,2 milliarder kroner.  

– Energinasjonen Norge er godt posisjonert for å ta en sentral rolle i utviklingen av fornybar energi, og nå globale klimamål. Eksfin og andre norske aktører i virkemiddelapparatet er viktige bidragsytere for å få dette til, sier Terje Pilskog, CEO i Scatec. 

Les mer om følgende emner: