Milliardsprekk på InterCity-prosjekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardsprekk på InterCity-prosjekt

Krevende grunnforhold med mye kvikkleire får hovedskylden for at det pågående InterCity-prosjektet gjennom Moss sprenger kostnadsrammen med 70 prosent. Dette betyr også en forsinkelse på 19 måneder.

Kostnadene med InterCity-prosjektet gjennom Moss sprekker med 7,4 milliarder kroner Illustrasjonsfoto

– Planlagte forbedringer i togtilbudet er likevel avhengig av at arbeidet blir fullført, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Departementet anbefaler at prosjektet blir ferdigstilt, siden de ikke ser andre alternativer for å bedre togtilbudet på strekningen.

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner. Dette er 70 prosent høyere enn det som ble vedtatt i 2017.
Togtrafikken på det nye anlegget vil trolig ikke komme i gang før i 2026.

Les mer om følgende emner: