Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Enova støtter tre hydrogenprosjekter med mer enn 1 milliard kroner. Yara Norge får drøyt 283 millioner, Tizir Titanium & Iron 261 millioner og Horisont Energi 482 ­millioner kroner.

Enova støtter tre hydrogenprosjekter med mer enn 1 milliard kroner. Yara på Herøya utenfor Porsgrunn er ett av de tre Foto: Frode Heiland

– Vi støtter selskaper som går foran og tar risiko med å utvikle ny teknologi. Disse prosjektene bidrar til utvikling av hydrogen­løsninger til industrielle formål i Norge, med potensial for spredning av teknologi og global læring, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova støttet Enova i fjor hydrogenprosjekter med 1,6 milliarder kroner. Dette vil utløse mer enn to milliarder kroner i investeringer fra næringslivet. 

Prosjektene til Tizir og Horisont Energi innstilles også som norske bidrag til IPCEI Hydrogen. Det er en felles-europeisk strategisk satsing for å bygge opp europeiske verdikjeder for hydrogen.  

Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og hydrogen produsert med vann­elektrolyse, i stedet for fra naturgass. Prosjektet skal gjennomføres på Yara sitt anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn.  

Tizir sitt utviklings- og demonstrasjonsprosjekt skal lede frem til bruk av hydrogen i stedet for kull for produksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Her skal det utvikles ny teknologi som gjør at selskapet kan bygge et fullskala­anlegg, der 85 prosent av kullforbruket blir erstattet med hydrogen.  

Med prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest. Prosjektet, som skal bruke ny og energieffektiv teknologi, blir gjennomført av et fellesforetak som skal etableres sammen med Equinor og Vår Energi.  

Årsproduksjonen er på 1 million tonn ammoniakk. CO2 skal transporteres til et fremtidig karbonlager for permanent deponering. 

Les mer om følgende emner: