Milliardtildeling til fire batteriprosjekter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardtildeling til fire batteriprosjekter 

– Vi gir totalt 995 millioner kroner i tilskudd til Vianode, Morrow Batteries, Cenate og Beyonder sine batteriprosjekter. Med dette melder Norge seg for alvor på i den europeiske storsatsingen på dette området. Disse prosjektene vil bidra til innovasjon i både norsk og europeisk batteriverdikjede, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge gir 350 millioner kroner til batterifabrikken til Vianode i Telemark Illustrasjon: Vianode

– Vianode i Telemark får 350 millioner, Morrow i Agder 345 millioner, Cenate i Østfold 225 millioner og Beyonder i Rogaland 75 millioner kroner. 

– Innovasjonstilskuddet er et ledd i satsingen på å utvikle en norsk batteriverdikjede i tråd med ambisjonene i Hurdalsplattformen, og regjeringen sitt Veikart for grønt industriløft. I juni 2023 åpnet det seg en mulighet for assosiert norsk deltakelse i den europeiske fellessatsingen på batterier IPCEI (Important Projects of Common European Interest) EuBatIn. I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 vedtok Stortinget at det skulle opprettes et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med en ramme på 1 milliard kroner.  

Merkedag 

Næringsminister Jan Christian Vestre fastslår at tildelingen er en merkedag for norsk batterisatsing. 

– Dette er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med tildelingen har vi fått på plass en viktig brikke for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala produksjon og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede. 

Haugli sier at med assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn blir de fire prosjektene en del av den europeiske batteriverdikjeden.   

– Dette gir adgang til viktige europeiske partnere og markeder, og mulighet til å ta denne satsingen til nye høyder. Med fremragende kompetanse på produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering har Norge et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske batterisatsingen. 

Strenge krav 

Innovasjon Norge stiller strenge krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. 

Les mer om følgende emner: