Mobildekning i Antarktis

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mobildekning i Antarktis

– På den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis, som er et sentralt nav i et internasjonalt forskningssamarbeid, har vi åpnet verdens sørligste basestasjon. Vi drifter både denne og verdens nordligste basestasjon i Ny-Ålesund, sier leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun.

Basestasjonen i Antarktis skal driftes fra Svalbard. Den må blant annet tåle en vindstyrke på mer enn 300 km/t Foto: Norsk Polarinstitutt

Han fremhever at et godt samarbeid med Norsk Polarinstitutt har bidratt til mobildekningen i Antarktis.

– Her har vi hatt en god dialog. Med vår tilstedeværelse på Svalbard har vi lang erfaring med å bygge og drifte mobilnett i arktiske strøk. For forskningsmiljøene er det særlig attraktivt å kunne bruke mobilteknologi i innhentingen av data fra feltarbeid.

Direktør Camilla Brekke i Polarinstituttet fastslår at mobildekning er et steg fremover for teknologiutviklingen på Troll.

– Dessuten gir dette nye muligheter for forskning og overvåking i Dronning Maud Land.

Samarbeid med satelittoperatør

Telenor Svalbard har også samarbeidet med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er ansvarlig for kommunikasjonstjenesten ut fra Troll-stasjonen. KSAT eier og driver TrollSat, en av verdens viktigste bakkestasjoner for innsamling av data fra blant annet klima- og miljøovervåkingssatellitter, som er samlokalisert med forskningsstasjonen på Troll. Selskapet sørger for at satellittbasert informasjon blir sendt fra Troll til brukere over hele verden.

– Mobildekningen på Troll hjelper våre brukere, og forenkler kommunikasjonen med omverdenen. Vi er glade for at satellitt-linken fra Troll også kan brukes til mobil telefontrafikk, sier adm. direktør Rolf Skatteboe i KSAT.

Vindstyrke på mer enn 300 km/t

Adm. direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge er stolt over at selskapet har bidratt til mobilforbindelsen mellom de norske polarområdene.

– Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å tilby teknologi som gjør forskningsarbeid enklere. Vi ser at våre nye teknologiske løsninger gir nye muligheter her.

Med en vindstyrke på mer enn 300 km/t, stein og grus som løftes av vinden, og svært lave temperaturer gjennom den antarktiske vinteren, blir basestasjonen utsatt for tøffe påkjenninger.

Les mer om følgende emner: