Møter strømprisen med egen solenergiproduksjon

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Møter strømprisen med egen solenergiproduksjon

Med en beregnet årlig solenergi­produksjon på nesten 50 000 kWh, kan Morten og Sidsel Aartun glede seg over betydelig reduserte strøm­kostnader på Brunvall gård utenfor Stavern i Vestfold.

Brunvall gård har investert mer enn 900 000 kroner i solceller og solfangere. Årlig skal det produseres rundt 50 000 kWh Foto: Brunvall gård

– Vi er en familiebedrift med helårs overnattingstilbud, som campingplass, leiligheter, småhus, utleie av båtplasser og sommerkafé. Rekordhøye strømpriser i fjor, muligheten for å få støtte og ønsket om en mer bærekraftig virksomhet var utslagsgivende for investeringen, forteller Morten Aartun.

– Vi har installert både solceller og solfangere. Mens førstnevnte forsyner småhus og campingplassen med strøm, gir solfangerne varmtvann til to servicebygg.

Stabil drift

De 86 solcellepanelene dekker et areal på rundt 190 m2. De er integrert i taket på låven og takene på småhusene, mens solfangerne er montert på taket på de to servicebyggene. Totalt er det investert mer enn 900 000 kroner i prosjektet, som også har fått 400 000 kroner i støtte fra energitilskuddsordningen. Solcellene var ferdig installert i mai i år. Solfangerne i juli. Alt ble satt i drift i sommer. Den årlige produksjonen fra solcellene er beregnet til 39 613 kWh, mens solfangerne skal gi 9 660 kWh.

– Høysesongen i år var skyet og våt. Hvilke erfaringer har dere med anleggene?

– Fra første dag har alt fungert godt og stabilt. En stor fordel for oss er at høysesongen for solinngang sammenfaller med den tiden vi har flest gjester. Hittil i år har solcelleanleggene produsert rundt 20 000 kWh, sier Aarthun.

– Hva er tilbakemeldingene fra gjestene?

– De er positive. Mange er nysgjerrige på dette.

Stort potensial

Regionsjef Trond Fjelnseth i Nelfo Vestfold fastslår at som ellers i landet har solenergimarkedet i fylket økt de siste årene.

– Flere spesialiserer seg med å øke kompetansen på dette området. Mange nye selskaper har det som sitt primærmarked.

– Potensialet i vårt område er stort. En rapport fra Multiconsult viser at det på vegger og tak på eneboliger i Vestfold kan produseres mer enn 1 000 MWp. Totalpotensialet er på 3 837 MWp. Dette er store tall.

– Hvor mye kan realiseres?

– En betydelig del kan bygges ut til forsvarlige kostnader, og uten særlige nettinvesteringer. Her kan solkraft bli en stor bidragsyter til å sikre kraftbalansen i Norge på en samfunnsøkonomisk god måte.

Støtten må opprettholdes

– Økonomiske utfordrer for tiden har ført til at privatmarkedet har stoppet opp. Samtidig er det blitt vanskeligere å ta beslutninger om å installere slike anlegg på næringsbygg, offentlige bygninger og i borettslag. Det blir spennende å se hvordan utviklingen blir i 2024 og 2025.

– Det er viktig at Enova opprettholder støtten. Å utvide den også til batteri-installasjoner i forbindelse med solcelleanlegg vil hjelpe.

– Det offentlige må komme på banen med å tilrettelegge for solcelleinvesteringer på egne bygg. Politikerne må kjenne sin besøkelsestid med å lage konkrete planer for hvordan denne kraftkilden skal brukes. Selv om det er bra å bygge ut havvind og ruste opp eksisterende vannkraftverk, ligger dette mange år frem i tid.

– Medlemmene er klare til å starte med solenergi i morgen. Rask tilgang på konfliktfri fornybar strøm, og at sysselsettingen i bransjen blir opprettholdt er en vinn-vinn-situasjon.

Les mer om følgende emner: