Motstrøms elinstallatør 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Motstrøms elinstallatør 

At bremsene er på i byggebransjen stopper ikke Fabian Styrmoe. I januar 2022 kjøpte han konkursrammede Oslo Elektriske. Siden da er antall ansatte mer enn firedoblet.

FIREDOBLING Solcelle­installasjoner er et viktig satsingsområde for Oslo Elektriske. Siden 2022 har selskapet økt antall ansatte fra fire til 18 Foto: Oslo Elektriske

– Det har lenge vært en drøm å starte eget selskap, forteller elinstallatøren som har 13 års erfaring fra Bravida. Her gikk han gradene fra montør til serviceleder og teamleder.  

– Jeg kjente til Oslo Elektriske. Selv om selskapet alltid har hatt et godt rykte, vokste de ikke.  

Styrmoe har gått ambisiøst inn som eier.  

Mangedoblet omsetningen

– Det første året økte vi omsetningen fra tre til ti millioner koner. I fjor ble dette doblet. Til tross for mange nyansettelser, ble det for første gang på mange år et positivt resultat på 500 000 kroner.  

– Vi har vokst fra fire til 18 ansatte, der to er lærlinger. To nye begynner snart, samtidig som vi har tatt inn en tredje lærling. Vi er godt i rute til å nå målsettingen om 25 ansatte i 2025. Samtidig som vi skal rekruttere dyktige elektrikere og lærlinger, arbeider vi aktivt for å få flere kvinner. For tiden har vi to kvinnelige elektrikere.  

Populær arbeidsgiver

Ifølge Styrmoe er det ikke vanskelig å få tak i fagfolk.  

– Vi får stadig henvendelser fra elektrikere, og folk som ønsker læreplass. Her holder vi igjen fordi vi ikke skal vokse for fort.  

– Samtidig er vi som nevnt opptatt av kvalitet. Målsettingen er at alle lærlingene våre skal bestå fagprøven med meget godt. Vi er også åpne for utplasseringselever. Dette gjør vi ikke uten å kunne tilby læreplass i neste runde.  

Mer spesialisering

Styrmoe har klare meninger om fremtiden til elektrobransjen.  

– Næringen må spesialisere seg mer. Elektrikere har litt for lett for å si ja til alt. Jeg liker å sammenligne med advokatbransjen. De er veldig gode på spesialisering, og sier nei til oppdrag de ikke har kompetanse på. Det burde elektrobransjen også gjøre. Eksempelvis kan ikke selskapene være eksperter på hvert eneste smarthussystem. Her må vi kunne si nei til oppdrag, og heller levere kvalitet der vi har spisskompetanse. Balansen i bransjen vil etter hvert bli riktig, kundene får bedre resultater og lønnsnivået vil øke, samtidig som de ansatte får mer mestrings- og stolthetsfølelse.  

– Advokatene har også et lønnssystem som i mye større grad avspeiler kompetanse og erfaring. Slik kan også elektrobransjen gjøre. Kundene bør få et valg. De kan få jobben gjort raskere til en litt annen pris. Det er feil å gi en nyutdannet elektriker samme lønn som en erfaren elektriker, og ta samme pris fra kunden. En slik seleksjon mener jeg gir sistnevnte større valgfrihet, og elinstallatørene muligheten til å prirotere ressurser bedre. Dette må bransjen ta en diskusjon på.  

Flere ben å stå på

– Hvilke markedsområder er viktigst for Oslo Elektriske? 

– Solceller er et sentralt satsingsområde. Omstillingen til solenergi er uungåelig. Her er det mye investeringskapital. Vi er en komplett leverandør og installatør på slike anlegg. Det inkluderer drifts- og serviceavtaler og IoT-systemer for overvåking. Dette skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av virksomheten. Med 100 prosent spesialisering er vi sårbare for markedssvingninger.  

– Vi skal også styrke oss på IoT-løsninger for gårdeiere. Spesielt eiendomsforvaltere er interessert i dette.  

– Målsettingen er å bli nummer én i Oslo på alle tjenester i servicemarkedet. Vi satser ikke på store prosjekter. Dette krever spisskompetanse for at det skal være lønnsomt.  

Styrmoe har også klare kriterier for bilparken.  

– Den består av 85 prosent elbiler. Alle nyinnkjøp skal være slike. Vi har fortsatt leasingavtaler på noen dieselbiler som vil løpe tiden ut.  

Klargjør for spesialisering

– Hvordan vurderer dere markedsutviklingen? 

– Når vi blir mange nok starter spesialiseringen av de ansatte. De er allerede blitt oppfordret til å tenke gjennom hva de liker, og gjør best. Samtidig er det viktig at de ikke blir leie. Derfor åpner vi for at de kan bytte til andre områder etter en stund, om dette er ønskelig.  

– Vi skal vokse mot 2025-målet, levere kvalitet og bygge ekspertise på våre satsingsområder.  

Les mer om følgende emner: