Næringsparker kan bidra med mye solenergi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Næringsparker kan bidra med mye solenergi

En kartlegging Multiconsult har gjennomført for fornybarkonsernet Aneo viser at om rammebetingelsene legges til rette, kan 113 norske næringsparker produsere 1 TWh solenergi.

Solceller på lagerbygget til UNIL på Våler Foto: Multiconsult

Disse kan bidra til å dekke en god del av det norske målet om 8 TWh innen 2030.

– Dette viser potensialet for solkraftproduksjon i næringsparker, og at mesteparten kan brukes lokalt. Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett. Forutsetningen er ordninger som gjør at solkraften som blir produsert lokalt kan deles, sier solenergiekspert Bjørn Thorud i Aneo.

– Dagens regelverk setter begrensninger. Solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort energibehov.

Stortinget og regjeringen er enige om et mål på 8 TWh solkraft i Norge innen 2030. I august i fjor kom en rapport som viser at det er mulig å nå målet, uten store nettinvesteringer. Dette krever målrettet politisk og teknisk tilrettelegging og regulering.

Ved inngangen til 2023 utgjorde solkraft 0,25 prosent av strømproduksjonen i Norge. På få år er planen at denne energikilden skal øke 20 ganger til fem prosent av den norske kraftmiksen.

Les mer om følgende emner: