Nærmer seg heldigitalt forlag

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nærmer seg heldigitalt forlag

– Snart er alt læremateriellet vårt digitalt. Det nyeste produktet er fse-øvelser for VR-briller, sier forlagssjef Arne Øgård i Elforlaget.

TRYGG TRENING. Det nyeste digitale produktet til Elforlaget er fse-øvelser for VR-briller. Her kan lærlinger og montører trene trygt på livsfarlig arbeid Foto: Laila Sandvold Macdonald

– Både skoler og flere av de største elinstallatørene er interesserte. Unge elektrikere stopper alltid når vi viser spillet på konferanser og messer. Selv om det sitter litt lenger inne hos elinstallatørene, blir de fleste begeistret når de får prøve brillene.  

– Programmet, som er laget av spillutviklere, har tre øvelsesmoduler til bruk i fse-kurset. Arbeid på ikke-strømsatt anlegg, arbeid nær strømsatt anlegg og arbeid på strømsatt anlegg (AUS). Her kan lærlinger og montører trene trygt på livsfarlige jobber.  

– Programmet er utviklet for Oculus Quest-brillen. Brukeren må selv skaffe denne. Hver lisens gjelder for én VR-brille.  

Stor investering

– Den første modulen til øvingsspillet ble utviklet med betydelig støtte fra Utdanningsdirektoratet. De to andre har Elforlaget finansiert selv.  

– Med tanke på at alt i et slikt øvingsspill må være riktig, og fungere hundre prosent, har det vært et omfattende og kompleks prosjekt. Fra utviklingen startet til programmet kom på markedet i begynnelsen av 2021, har det tatt tre år.  

– Ved klasseromskurs eller samlinger anbefaler vi å caste til storskjerm, slik at alle kan følge med på det personen med VR-briller opplever og gjør, og diskutere etterpå.  

– Med gratisprogrammet Sidequest er det mulig med trådløs casting. Dette fungerer også i store haller og på hoteller. Skoler som bruker storskjerm, trenger tre-fire briller for å bruke spillet. Det er også mulig å demonstrere det via Teams.  

Elinstallasjoner i bygg

Er det planer om å lage andre spill? 

– Vi vurderer å lage et tilsvarende spill for elinstallasjoner i bygg. For å sjekke om alt som trengs til jobben er med, eksempelvis verktøy og verneutstyr, vil handlingen trolig starte i servicebilen.  

65 prosent digitalt

– Når overtar digitale læremidler helt for de tradisjonelle lærebøkene på papir? 

– Veldig snart. I forbindelse med innføringen av den nye læreplanen i fjor, trengte skolene nye lærebøker. På Vg1 var 65 prosent av lærebøkene vi solgte digitale. Dessuten ga koronapandemien bruken av digitale læremidler et ekstra puff. Plutselig ble alt digitalt materiell interessant.  

– At skolene i innføringsperioden av lærereformen får refundert 40 prosent av utgiftene til digitale læremidler, er også et kraftig insentiv.  

– I år ble Vg2-lærebøkene byttet i henhold til den nye læreplanen. Også i denne runden regner vi med at vi lander på rundt 60 prosent digitale bøker. 

– I det profesjonelle markedet er andelen noe mindre. Her er det litt vanskeligere å få gjennomslag. Eksempelvis selger Montørhåndboka fortsatt best på papir. Sammen med alle de viktigste fagbøkene tilbyr vi også denne digitalt.   

Kun digital lærebok

– I år markerte vi en milepæl med å utgi en bok om datateknologi og elektronikk for Vg2 som kun er digital. Vi kan trygt si at dette var et naturlig valg.  

Full fart i 2022

– Også neste år er det full fart. Til våren skal to nye bøker for Vg2 ut. Samtidig er vi i gang med nye bøker for Vg3, som skal ut i 2023. Til sommeren kommer en ny versjon av NEK 400. Det betyr blant annet at Montørhåndboka og lærebøker må oppdateres.  

– Hvilken posisjon har Elforlaget i lærebokmarkedet? 

– Vår styrke er at vi alltid fornyer bøkene. Ikke kun om det kommer endringer som må tas inn. Vi har alltid vært størst på Vg3, og store på Vg1 og Vg2. Denne posisjonen ble styrket da Gyldendal i fjor trakk seg ut av elektrofagmarkedet. Elforlaget er størst i hele sitt område.

Les mer om følgende emner: