Natten som forsvant

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Natten som forsvant

Samtidig som utendørsbelysning gir trygghet og trivsel for folk, skaper den også lysforurensning. Flere steder i verden er det vanskelig å se stjernehimmelen. Mange mener at problemet har økt med LED-belysning.

STJERNEHIMMEL. Flere steder i verden er det så mye lysforurensning at det er vanskelig å se stjernehimmelen

Ifølge en artikkel på hjemmesidene til Naturvernforbundet lever 99 prosent av innbyggerne i Europa med lysforurensning. Her blir det hevdet at dette forstyrrer døgnrytmen, og bidrar til utvikling av blant annet hjerte-karsykdommer og kreft. Det blir også påpekt at kraftig LED-belysning på motorveier, og sportsplasser med flombelysning, gjør at det på mange steder i Norge ikke er mulig å se stjernehimmelen. Naturvernforbundet er bekymret for at dette kan bidra til at folk mister kontakten med naturen. 

De er også opptatt av effekten lysforurensningen har på mange dyrearter. Sjøfugler blir fanget av flombelyste oljeplattformer, biller mister evnen til å orientere seg etter Melkeveien, nattaktive insekter slutter å pollinere planter og flaggermus skyr bygninger med flombelysning.  

Trenger lysplaner

Det er kommunene som i stor grad regulerer lysbruken. Ifølge artikkelen ivaretar de i liten grad dette ansvaret. Her foreslår Naturvernforbundet krav om at kommunene må ha en lysplan, forbud mot utelys i tomme fritidsboliger, og at forurensningsloven brukes for å hindre uønsket og unødvendig lys. Hytteområder blir spesielt fremhevet som en av verstingene. Her står lyset på hele året. Også når det ikke er folk på hyttene.  

Den siste tiden har flere riksmedier satt søkelyset på denne problematikken. Blant annet har nrk.no skrevet om alt fra hormonforstyrrelser hos gravide, stressende lysblink fra vindturbiner og blending og fare for feilnavigering til sjøs.  

Feil å skylde på LED

– Uansett hvilke lyskilder som blir brukt vil all utendørsbelysning på en eller annen måte tilføre et element av lysforurensning, sier daglig leder Katia Valerie Banoun i Lyskultur.  

– Fra naturen sitt perspektiv og i utvidet forstand vil all form for belysning når det ellers ville vært mørkt, være lysforurensning. Debatten rundt LED om dette er for unyansert. 

– Her blir LED-lyskilder koblet sammen med lysforurensning. Det er sistnevnte som kan være skadelig for flora og fauna, ikke LED i seg selv.  

– Samtidig er folk avhengige av lys for å orientere seg og ferdes trygt ute. Derfor er det mer normalt å omtale alt overflødig lys som lysforsøpling. 

Må bruke styring

Gir LED mer lysforurensning enn eksempelvis halogen? 

– Det er ikke noe som tyder på at LED-lys er mer skadelig for mennesker og dyr enn andre lyskilder. Dessuten er LED-lyskilden digital, som gjør den enkel å kontrollere med smarte styringssystemer. Med god planlegging av lysanlegget, lysarmaturer med god avskjerming, tilstedeværelsesdetektering og lysstyring kan lysforurensningen reduseres betydelig. Sensorer og annen elektronikk kan slå av lyset når det ikke er mennesker i området.  

– LED har også en stor fordel med at det er dimbart. I de fleste armaturer kan lyset tilpasses for å få lysmengden som trengs til enhver tid, som dessuten bidrar til betydelig mindre lysforurensning. 

– Den generelle bruken av utebelysning må også vurderes.  Sammenlignet med andre land er lysbruken i Skandinavia mer tilbakeholden. Her er det et bevisst forhold til naturen og bevaring av nattemørket. Dette er våre medlemmer opptatt av. Norsk Lyspris et viktig verktøy for å kommunisere hva Lyskultur mener er gode lysprosjekter.  

Kommunene er på gang

Banoun forteller om økt interesse for lys i kommunene.  

– Vi anbefaler dem å bruke lysplaner. Dette kan være et godt tiltak for å redusere lysforurensningen. Her kan lysnivåer, fargetemperaturer og lysretninger planlegges. Dette kan blant annet gi mer attraktive og trygge byrom og mindre energiforbruk og klimautslipp. Slik planlegging må utføres av fagfolk med spisskompetanse på lys og lysdesign. 

Banoun er spesielt fornøyd med Oslo kommune, som har ansatt en lysdesigner. 

– Vi håper flere gjør det samme. 

Lysdesign et ungt fagområde som må styrkes

– Å inkludere lysdesign tidlig i et prosjekt gir spillerom for å skape en godt integrert belysning i den arkitektoniske utformingen, både innendørs og utendørs.  

Banoun peker på at kommunene må bruke mer fagekspertise når det gjelder lysregulering, spesielt i store hytteområder. Mange og store hytter, med økende bruk av utendørsbelysning, sjenerer både mennesker og dyr.  

– Lysdesign er et ungt fagområde. Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg tilbyr en bachelorutdanning i arkitektonisk lysdesign. Lyskultur arbeider for at studiet skal bli en mastergrad. Dette vil styrke faget sin posisjon og rolle i en tidlig fase av byggeprosjekter. Lysforurensning blir også et fag på studiet. 

– Å planlegge utendørsbelysning krever ekspertise og omtanke. Sløsing med energi og forstyrrelser av økosystemer kan bli konsekvensene om planleggerne ikke er bevisste.  

– Dessuten må plan- og bygningsloven (PBL) sikre at det blir tatt hensyn til kravene til belysning i byggeprosjekter. Det samme gjelder krav om en lysplan ved fortetting, transformasjon og utbyggingsavtaler. 

Les mer om følgende emner: