Nedgangen i nyboligmarkedet påvirker elektrobransjen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nedgangen i nyboligmarkedet påvirker elektrobransjen

– Vi venter en nedgang på 5 prosent i bygg-elektromarkedene i løpet av neste år på grunn av lavere byggeaktivitet, men det er store muligheter innen andre markedssegmenter, sier Harald Lid i Nelfo.

Forventer nedgang

Utviklingen de siste tre månedene, med både svakere krone, høyere rentebane og lavere nyboligsalg gjør at Prognosesenteret har nedjustert prognosene for nye boliger.

Hittil i 2023 er det registrert en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor. Og det er før de siste rentehevingene har fått full effekt.

Følger med

– Vi er følger med på hvordan renteøkningene slår ut. De neste renteøkningene kan også føre til ytterligere nedgang, men det er også en mulighet for rentereduksjoner neste år hvis norsk økonomi bremser opp og internasjonal og norsk prisvekst avtar, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

– I år venter vi imidlertid kun små endringer fra tidligere prognoser. Utslagene kommer i 2024.

Det var tidligere ventet at volumnedgangen i bygg-elektromarkedene ville være om lag 3 prosent i 2024, og med prognosesenterets nye vurderinger kan nedgangen i bygg-elektromarkedene bli 5 prosent i 2024.

– Siden vi har god utvikling i andre markedssegmenter, som petroleumssektoren, samferdsel (vei og bane), ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen, ny kraftproduksjon, inkludert solkraft og energieffektivisering av samfunnet, bidrar det til å trekke markedsutsiktene for vår bransje opp, sier Lid.

ROT og fritid ned

Utsiktene for ROT-boligmarkedet og fritidsbyggmarkedet er også forverret fra mars.

– Vi har ikke endret disse prognosene nå i juni, men forventer å måtte justere dem i høst da rentebanen har blitt hevet såpass mye, samtidig som den svake krona holder prisene på (importerte) byggevarer oppe, sier Lid.

Totalprognosene pr juni 2023 viser at aktiviteten ventes å øke med 1 prosent i år (samme som i sist rapport), og deretter falle med 1,4 prosent neste år (-0,2 prosent i sist rapport), før vi venter en vekst på 3,9 prosent i 2025 (+3,1 prosent i forrige rapport), alt målt i faste priser.

Prisjusteringer kommer på toppen av aktivitetsutviklingen. Veksten mot slutten av prognoseperioden er drevet av en rekyl for elektroarbeider i bygg. Det betinger at nedturen i nybyggaktiviteten blir kortvarig, noe som fortsatt også er hovedscenariet i Prognosesenterets nyeste prognoser.

– Nelfo er opptatt av at medlemmene nøye overvåke situasjonen og vurdere tiltak for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Og så er det viktig å se etter nye muligheter. Energiomstillingen i samfunnet fortsetter.

Muligheter
  1. Energitilskuddsordningen for strømintensive bedrifter, som Nelfo bidro til å få på plass, medførte at 3.200 bedrifter fikk tilsagn om 2,3 milliarder kroner til delfinansiering av energitiltak. I disse bedriftene skal det investeres minst 5 milliarder kroner i energitiltak de to neste årene. De mest populære tiltakene var solcelle-anlegg, ny belysning (LED og styring), varmepumper og energistyringssystemer.
  2. Vi venter det vil komme flere krav og ordninger fra sentrale og lokale myndigheter som gjør det mer attraktivt å investere i bransjens løsninger. Et høyaktuelt eksempel er belysning. I 2023 skal de siste kvikksølvholdige lyskildene fases ut. Det gir en god anledning å hjelpe kundene med å vurdere om hele lysanlegget bør skiftes, og installere moderne armaturer med styringssystemer. Det vil lede til et marked på mange milliarder kroner de neste 2-5 årene.

Les mer om følgende emner: