Nelfo fikk gjennomslag for ­registrering av arbeidstid

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nelfo fikk gjennomslag for ­registrering av arbeidstid

– I flere saker har Arbeidstilsynet påpekt at løsningene for registrering av arbeidstid i elektrobransjen, som SpeedyCraft og Handyman, ikke oppfyller kravet i arbeidsmiljøloven. Ifølge § 10-7 skal det foreligge en ”oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet”, sier advokat Joachim Berge-Bang i Nelfo.

GODKJENT. Etter Nelfo-påklaging har Arbeidstilsynet godkjent bruk av løsninger som SpeedyCraft og Handyman til å registrere arbeidstid ©fotograf john Petter Reinertsen

– Etter at vi på vegne av de berørte bedriftene påklaget vurderingene, har Arbeidstilsynet gjort viktige avklaringer om bruken. 

– Flesteparten av medlemsbedriftene bruker slike løsninger for ordrehåndtering og registrering av arbeidstiden til montørene. De ivaretar bedriftens behov for oppfølging av arbeidet, samtidig som montørene kan registrere både arbeidstid og annen tid som gir rett på godtgjøring etter arbeidsmiljøloven og gjeldende tariff­avtale.  

– Arbeidstilsynet har begrunnet sitt standpunkt med at systemene ikke angir eksakt tidspunkt for når arbeidstiden begynner og slutter. Derfor mener de at de heller ikke kunne føre en reell kontroll med om arbeidstidsbestemmelsene ble overholdt i de kontrollerte selskapene. 

Ingen krav om start- og sluttidspunkt

– Nelfo har påpekt at det ikke er noe krav i verken arbeidsmiljøloven, lovens forarbeider eller andre rettskilder om at registreringen skal angi start- og sluttidspunkt på arbeidsdagen.  

– Vi fremhevet også at løsningene ivaretar både arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven og tariffavtalen, og dermed også arbeidsgivernes behov for å ha kontroll på arbeidstiden. Slike systemer er veletablerte og innarbeidet i bransjen, fullt akseptert av arbeidstakerne, samtidig som de gir en fullstendig og god oversikt over arbeidstidens plassering og varighet. 

Tatt lang tid

– Saksbehandlingen har pågått i lang tid. På slutten av fjoråret fattet Arbeidstilsynet et vedtak, der de aksepterer Nelfo sin ­argumentasjon. Løsningene er godkjent i henhold til kravet i arbeidsmiljøloven. Det betyr at medlemmene i all hovedsak kan bruke de for å registrere arbeidstid. 

– Arbeidstilsynet forutsetter at løsningene gjør det mulig å forstå omfanget på arbeidstiden. I de aller fleste tilfeller er dette uproblematisk. Der montørene har arbeidet mye overtid, eller til avvikende tider på døgnet, er det mer utfordrende. Her påpeker Arbeidstilsynet at det kan være nødvendig at montørene registrerer start- og sluttidspunkt på arbeidstiden.

Les mer om følgende emner: