Nelfo med bransjestandard for solkraft

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nelfo med bransjestandard for solkraft

– Vår dokumentasjonspakke for solcelleanlegg er blitt en bransjestandard. Den kan alle bruke gratis, sier fagsjef Marie Kolderup i Nelfo.

BRANSJESTANDARD. Nelfo sin dokumentasjonspakke for solcelle­anlegg er blitt en bransjestandard. Alle kan bruke den gratis

– Når det gjelder dokumentasjon av slike installasjoner er det ulik praksis. At aktørene bruker en standard vil skape en mer seriøs bransje. Dessuten er det mye å spare på å gjøre dette riktig første gang. Vi har ikke hørt om noen brukere av dokumentasjonspakken som har fått avvik på anleggene.

– Dette opplegget ble kun laget for medlemsbedriftene i Nelfo. Det er stor interesse, blant annet fra skoleverket. Da OsloMet spurte om å få bruke pakken åpnet vi den for alle. Siden vi la den ut på nettet er den lastet ned hundrevis av ganger.

Evigvarende utvikling

– Nelfo tilbyr også en installasjonsveileder for solcelleanlegg, klasseromskurs, nettkurs og webinarer.

– Vi får mange henvendelser. Både fra elinstallatører som allerede satser i solenergimarkedet, og selskaper som vurderer å gå inn. Flere hundre har deltatt på nettkursene. Vi har også kjørt fem webinarer om dokumentasjonspakken. Samtidig har mange lastet ned veilederen.

På spørsmål om hvordan dette tilbudet skal videreutvikles, svarer Kolderup at dette er en evigvarende prosess.

– Eksempelvis er veilederen, som ble publisert første gang i januar 2020, oppdatert fire ganger. Både medlemmer, ikke-medlemmer, rådgivere og andre brukere er flinke til å melde fra om hva de er fornøyde med, og ønsker om endringer. Her kommer det fortløpende nye versjoner.

– Jeg oppfordrer brukerne til å fortsette med dette. Vi er opptatt av at de skal være med på å utforme disse verktøyene, slik at de kan utnytte de optimalt. Konstruktiv kritikk er alltid nyttig for å gjøre løsningene bedre.

Kolderup forteller at solenergikursene har fått en del nytt innhold.

– Blant annet er Nelfo sin veileder og kurslederen sine egne erfaringer fra prosjekteringsarbeid lagt inn. Dette er mer praktisk rettede kurs.

Økt satsing i nord

– Også i Nord-Norge satser flere på solcelleanlegg?

– Markedet er voksende. Nord-Norge har hatt et urettferdig dårlig rykte når det gjelder solenergi. Også her kan dette være lønnsomt. Selv om solen står lavt på himmelen store deler av året, kan solceller i fasaden gi god effekt. Snømengden trenger heller ikke å være en ulempe, siden snø bidrar med refleksjon. Dessuten er det kjølige klimaet positivt for solcellene.

– Det er eksempler på at anlegg på Svalbard er lønnsomme. Mange elinstallatører ser på Nord-Norge som et interessant marked.

– Har koronapandemien påvirket solenergimarkedet?

– Helt klart. Mange leverandører importerer solcellepaneler fra Kina, der det en periode var leveringsforsinkelser. Dessuten har nok ikke slike anlegg stått øverst på lista for norske familier gjennom pandemien.

– Det var ikke forventet en ny dobling i år, slik det var fra 2018 til 2019. Til tross for pandemien var det god vekst i markedet.

Enova går feil vei

Kolderup fremhever at Enova-støtte har vært viktig for å få fart på solcellemarkedet.

– Etter en del utsettelser gjennom pandemien, ble den faste støtten fra 1. juli i år redusert fra 10 000 kroner pr. anlegg til 7 500. Støtten per installert kWp er uendret.

– Enova burde heller doblet den faste støtten. Dette kunne gitt muligheten til å skape nye grønne arbeidsplasser i en krisetid. Norge må følge opp EU sitt Green Deal-prosjekt, der målsettingen er å bruke koronapandemien til å fremskynde det grønne skiftet.

– Sammen med en rekke andre organisasjoner sendte Nelfo i mars i år brev til klima- og miljøministeren, med forslag om å doble husholdningstilskuddene for solenergianlegg. Med innstrammingen i sommer går Enova feil vei.

Nelfo Dokumentasjon for solcelleanlegg finner du her

Les mer om følgende emner: