Nelfo skifter navn til NHO Elektro 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nelfo skifter navn til NHO Elektro 

På generalforsamlingen i Bodø vedtok Nelfo å skifte navn til NHO Elektro.

En enstemmig generalforsamling i Nelfo vedtok å skifte navn til NHO Elektro. Styreleder Rune Kolbeinsvik (t.h.) og adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo er begge fornøyde med navneendringen

 – Vi gjør dette for å bli en tydeligere stemme for hele elektronæringen. Med å knytte oss tettere til NHO tydeliggjør vi vår tilhørighet og styrker oss på en helt annen måte enn før, sier Rune Kolbeinsvik, styreleder i NHO Elektro.  

– Det er viktig at medlemmene føler seg hjemme under NHO Elektro navnet, og at vi blir en felles stemme for økt lønnsomhet og forutsigbarhet, sier adm. direktør Ove Guttormsen i NHO Elektro. 

Både Kolbeinsvik og Guttormsen er enige om at det er gjort et riktig og viktig retningsvalg. 

– Med økt elektrifisering av samfunnet får elinstallatørene en stadig viktigere rolle i det grønne skiftet. Med navneskiftet blir vi en tydeligere aktør for eksisterende og nye medlemmer. NHO Elektro skal være en organisasjon for hele næringen, fra de som driver tradisjonell elektrovirksomhet til de som satser på større, digitale automasjonssystemer. 

Viktig næring for å nå klimamålene 

– Elektronæringen spiller en viktig rolle for at Norge skal nå klimamålene med å bli mer elektrisk og digital. Her er elinstallatørene premissleverandører. Det betyr at tjenestene medlemmene leverer hver dag er nødvendige for den omstillingen landet er midt oppe i. Dette samfunnsansvaret skal vi løfte frem. 

Kraftsentrum 

Kolbeinsvik fremhever at med nytt navn skal NHO Elektro være et felles samlingspunkt for alle delene av næringen. 

– NHO Elektro skal være et kraftsentrum. Det betyr at vi også skal tiltrekke oss nye medlemsgrupper. Det vil gi oss mer tyngde når vi skal arbeide med de gode løsningene.  

Les mer om følgende emner: