Nelfo styrker satsingen i Nord-Norge 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nelfo styrker satsingen i Nord-Norge 

– Med sammenslåingen av lokalforeningene i Nordland, Troms og Finnmark blir vi en tydeligere stemme for elektrobransjen. Dette vil medlemmene merke, sier styreleder Tom Erlend Kristiansen i nye Nelfo Nord.

NYTT STYRE. På generalforsamlingen i mars ble det valgt nytt styre i Nelfo Nord. Det består av styreleder Tom E Kristiansen (t.v.) fra Nordkontakt i Nordland, Terje Nilsen fra Elumni Elektro i Troms, Mads Røkenes fra El-Team i Nordland, Ådne H. Jensen fra Haneseth Kirkenes i Finnmark, Roger Samuelsen fra Elektro-Sport i Troms, nestleder Ingemund Mjøen fra X5 Elektro i Finnmark og Morten Guttormsen fra Sinus i Nordland. Marius Amundsen fra Nor-El i Troms var ikke til stede Foto: Nelfo Nord

– Vi skal utnytte ressursene bedre for å satse mer på det medlemmene er opptatte av. 

– Trond Morten Røst, som tidligere var regionsjef i Nordland, blir ny daglig leder. Også tidligere regionsjef Monika Ø. Pedersen i Finnmark blir med i ledelsen av den nye foreningen. 

– Vi skal tilby gode møteplasser, styrke rekrutteringsarbeidet og bidra til å sikre forutsigbare rammebetingelser, slik at medlemmene kan skape trygge arbeidsplasser. 

Mer «overskudd»

Røst fastslår at med sammenslåingen går det mindre tid til administrasjon.  

– Dette «overskuddet» skal vi bruke på medlemmene, med blant annet flere internkurs, medlemsmøter og bedriftsbesøk. Her har vi en ambisiøs aktivitetsplan. Vi gleder oss over mange positive tilbakemeldinger på sammenslåingen. Medlemmene har stor tro på at dette vil øke aktiviteten i foreningen. 

– Et område som blir stadig viktigere er bærekraft. Dette må selskapene ta tak i. Nelfo sin bærekraftrapport er et godt utgangspunkt for hvordan de skal starte dette arbeidet. Denne saken skal vi prioritere. 

– Vi er også opptatt av å synliggjøre Nelfo sitt omfattende medlemstilbud, som forsikringsordninger, bil- og mobilavtaler, Febdok og Elflix. Dette gjør vi på alle våre arrangementer. Her er det mye å hente for selskapene. 

– For tiden har vi 205 medlemmer. Dette gjelder både større selskaper som Elektro Bodø med 130 ansatte og JM Hansen i Tromsø med 103 ansatte, til en-manns bedrifter. I år er målsettingen å få fem nye medlemmer. Her kjører vi en kampanje sammen med NHO Arktis.  

Elektrofag populært i Nord-Norge

– At det er mangel på fagfolk i vårt område kom tydelig frem i NHO sitt siste Kompetansebarometer, der 60 prosent svarer at de mangler fagfolk. For mange er inntak av lærlinger den mest effektive måten å sikre arbeidskraft på. 

– De siste årene har interessen for elektrofag blant ungdommen i Nordland, Troms og Finnmark vært stabil høy. Rekrutteringsgrunnlaget er bra. Årlig tar medlemmene inn rundt 200 nye lærlinger. Til enhver tid er det rundt 450 lærlinger i Nord-Norge.  

– Gagama Elektro i Hammerfest satser sterkt på rekruttering, blant annet med landsomfattende kampanjer. De har også lykkes med å øke kvinneandelen i selskapet, som nå er på 14 prosent. 

Milliard-kontrakt

På spørsmål om hvordan Nelfo Nord ser på markedsutviklingen, svarer Røst at de nettopp har gjennomført en medlemsundersøkelse. 

– Det neste halvåret har 82 prosent mye å gjøre. På lengre sikt er fire av ti usikre på ordreinngangen. Det er også store geografiske forskjeller. Eksempelvis skjer det mye i Mo i Rana. Blant annet er Freyr i gang med å bygge batterifabrikker til 40 milliarder kroner. Produksjonen skal være i gang neste år.   

– Her har medlemsbedriften Haaland sammen med Momek Group, Hareid Elektriske og Aritech fått kontrakten på alle tekniske fag, som elektro, automatisering, ventilasjon, rør og industrirør. Med en verdi på nesten to milliarder kroner, er dette den største totaltekniske kontrakten i Norge noen gang. Andre store pågående prosjekter er nye sykehus i Narvik og Hammerfest, og utvidelsen av den militære flyplassen på Evenes. 

– Slike prosjekter kan skape behov for innleie av arbeidskraft. Her blir det 1. april i år innført nye regler. Vi er usikre på hvordan dette slår ut. Medlemmene i Nelfo Nord er flinke til å leie av hverandre. Denne ordningen fungerer meget bra. 

I startfasen

– Hvordan er markedet for elbillading, solcelleanlegg og batteriløsninger i Nord-Norge? 

– Mange medlemmer installerer ladestasjoner for elbiler, både i næringsbygg og hos private. Her har det de siste årene vært vekst. På dette området har de mye å gjøre. 

– Når det gjelder solenergi og batteriløsninger er det færre som satser. For å få erfaring med og markedsføre slike anlegg, har flere medlemmer montert dette på sine lokaler. Selv om interessen er økende, er det nok riktig å si at dette markedet er i startfasen. Sannsynligvis vil vedvarende høye strømpriser bidra til at flere nordlendinger satser på egenprodusert kraft. 

Kraftmangel

Røst fastslår at det trengs mer kraft i hele Nord-Norge. 

– Diskusjonen går høyt om hvordan dette skal gjøres. Eksempelvis frykter mange at elektrifiseringen av Melkøya i Hammerfest skal gå på bekostning av andre industriprosjekter som trenger strøm. Det er også ulike meninger om den nye 300 km lange 420 kV-kraftlinjen fra Skaidi i Hammerfest kommune i Vest-Finnmark til Varangerbotn i Nesseby kommune i Øst-Finnmark, som har kostet 4,4 milliarder kroner. 

– Dessuten har de nylige aksjonene i Oslo mot vindparken på Fosen i Trøndelag aktualisert hvor problematisk det kan bli å bygge ut mer energi.  

Nytt styre

Røst forteller at Nelfo Nord nettopp har gjennomført generalforsamling, der det deltok 50 medlemmer.  

– Her ble det valgt nytt styre, som består av daglig leder Tom Erlend Kristiansen fra Nordkontakt i Nordland, nestleder Ingemund Mjøen fra X5 Elektro i Finnmark og styremedlemmene Ådne H. Jensen fra Haneseth i Finnmark, Marius Amundsen fra Nor-El i Troms, Roger Samuelsen fra Elektro-Sport i Troms, Terje Nilsen fra Elumni Elektro i Troms, Mads Røkenes fra El-Team i Nordland og Morten Guttormsen fra Sinus i Nordland. 

Les mer om følgende emner: