Nelfo viktigere enn noen gang

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nelfo viktigere enn noen gang

Adm. direktør Rune Kolbeinsvik i Austevoll Elektro er gjenvalgt som styreleder i Nelfo. På generalforsamlingen i Oslo i april fastslo han at organisasjonen i år er 110 år.

NYTT HOVEDSTYRE i NELFO. På generalforsamlingen i år ble det valgt nytt hovedstyre i Nelfo Foto: Sørlie Media

– Med utviklingen i markedet er det mer enn noen gang behov for et sterkt Nelfo. Medlemmene blir hørt, samtidig som det er gode prosesser. Dette gjelder alt fra politikkutforming til teknologi og regelverk. Et eksempel på dette er arbeidet med Nelfos veikart, som er forankret hos tillitsvalgte og ansatte.

– Veikartet er starten på et viktig arbeid hovedstyret har satt i gang. Nelfo skal alltid være på høyden når det gjelder tilbudet til medlemmene.

– Endringer er drevet av både teknologi og politiske rammevilkår. Mye av det Nelfo arbeider med ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, næringspolitikk og utdanningspolitikk. Veikartet skisserer utfordringene Nelfo må ta tak i de neste årene.

Ny utdanningslov

Kolbeinsvik fremhevet at mye av styrken til Nelfo er å være en del av NHO-fellesskapet. Som et eksempel brukte han arbeidet med den nye utdanningsloven, der Nelfo har påvirket den politiske prosessen sammen med NHO.

– Den mest effektive måten å gjøre dette på er å være representert i fora som har størst innflytelse. Det har Nelfo gjort i denne saken. Hovedmålsettingen er å bedre rammebetingelsene for medlemmene.

Nytt hovedstyre

I tillegg til Kolbeinsvik er Frode Johansen fra ElektroXperten i Kristiansand, Geir Saltkjel fra Ulvesund Elektro i Deknepollen, Nina M. Hansen fra JM Hansen i Tromsø (utvalgsleder for Næringspolitisk utvalg, NPU), Øystein Ramsøskar fra Bravida Norge i Trondheim (utvalgsleder for Arbeidsgiverutvalget, AGU), Svein Erik Bjelland fra Bjelland Elektro i Sveio, Anne Kristin Brekke fra Kolbjørn Olsen i Bardufoss, Odd-Inge Eiklid fra Eiklid & Ekdahl Elektro i Oslo, Geir Kleppe fra Nordhordland Elektro i Isdalstø, Tom E. Kristiansen fra Nordkontakt i Bodø, Erik Nytrøen fra EE-teknikk i Moelv og Kjell Anton Dyrhovd fra Dyrhovd Elektro på Krøderen (nestleder og utvalgsleder i Teknisk utvalg) med i det nye hovedstyret.

Marius Frenvik Odberg fra Faugstad Elektro i Larvik, Sjur Kilde fra Caverion Norge på Jessheim og Anders Ulvøy fra Sinus Elektro i Sandnes ble valgt som vararepresentanter til hovedstyret.

Nesten 2 000 medlemmer

På fagdelen av generalforsamlingen orienterte adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo om arbeidet med veikartet.

– Dette skal hjelpe oss med å fange opp trender og muligheter, hva Nelfo skal arbeide med og hvordan organisasjonen skal utvikle seg. Sentrale områder her er digitalisering, bærekraft, et desentralt og fleksibelt kraftsystem, kompetanse og mangfold.

Med nesten 2 000 medlemmer fremhevet han også at organisasjonen vokser.

– Det har aldri vært så mange.

Timepris på 30 millioner

– Hver arbeidstime elektrifiserer og digitaliserer medlemmene for 30 millioner kroner. Dette viser hvor viktige de er for å bygge og vedlikeholde den tekniske infrastrukturen i Norge.

– Ifølge vår siste lønnsomhetsundersøkelse har medlemmene god inntjening. Samtidig er de opptatt av å sikre rekrutteringen. At det for tiden er rundt 5 000 lærlinger i elektrofaget viser

at de tar dette på alvor. Her må det også arbeides for mer mangfold, eksempelvis å få flere kvinner til å satse på elektrofag.

– Solenergi og batterilagring er et område i sterk vekst. Ved utgangen av 2022 var det i Norge installert rundt 0,25 TWh solkraft. Nelfo regner med at kapasiteten i 2030 er økt til 8-10 TWh. Dette er viktig satsingsområde for elinstallatørene.

Nøkkelrolle

Guttormsen snakket også om bærekraft. Han fremhevet at medlemmene må ta tak i dette blant annet for å hjelpe kundene med å nå sine mål på dette området.

Nelfo har laget en rapport om bærekraftarbeidet i medlemsbedriftene. Den beskriver hvordan elinstallatørene kan bidra til å nå klimamålene, gir råd om hvordan bærekraft kan bli god forretning, hvordan komme i gang med dette arbeidet, hva det er viktig å starte med og definere nye markeder.

– Medlemmene har kunnskap og kompetanse som kan gi dem en nøkkelrolle i omstillingen til et grønt og fornybart samfunn.

Les mer om følgende emner: