Ni milliarder til innovasjon og næringsutvikling

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ni milliarder til innovasjon og næringsutvikling

Innovasjon Norge ga i fjor mer enn ni milliarder kroner i lån og tilskudd til innovasjons- og omstillingsprosjekter i norske selskaper. Dette er en økning på 50 prosent sammenlignet med det forrige normalåret 2019.

I fjor ga Innovasjon Norge mer enn ni milliarder kroner i lån og tilskudd til innovasjons- og omstillingsprosjekter i norske bedrifter. Satsingen til Teco 2030 på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller for skip i Narvik var et av de store prosjektene som fikk støtte Illustrasjon: Teco 2030

– Dette viser at stadig flere bedrifter ser viktigheten av å tilpasse virksomheten til nye krav og behov. Det gir også nye markedsmuligheter, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

– Sammenligningen med 2019 skyldes at 2020 ble et «unntaksår», der mye at de totalt 12,5 milliarder kronene vi delte ut var ekstraordinær støtte som følge av koronakrisen. 

– I 2021 har det vært store satsinger på ny grønn industri, som batterier, havvind, hydrogen og bioøkonomi. Det har også vært et digitalt taktskifte. Dette gir grunn til optimisme for fremtidig verdiskaping og eksport.

Miljøeffekt 

– Mer enn 60 prosent av støtten i fjor er med på å finansiere prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. I tillegg viser tallene at 26 prosent av støtten gikk til tiltak som skal redusere klimagassutslipp.  

– I 2021 hadde vi Grønn Plattform og 1 milliard kroner som viktige verktøy for grønn omstilling. Norsk næringsliv, som både har kompetanse og teknologi som kan bidra til de store endringene vi står overfor, trenger kapital til å gjennomføre satsingene sine.     

– Industri var i 2021 næringssektoren som fikk mest støtte på drøyt 1,6 milliarder kroner i lån og tilskudd. På de neste plassene kommer fiske/oppdrett og jordbruk/skogbruk med henholdsvis knapt 1,6 og drøyt 1,2 milliarder kroner. 

Vestland og Nordland på topp 

– Høyest har innovasjonsinnsatsen vært i fylkene Vestland og Nordland, der Innovasjon Norge tildelte henholdsvis 1,3 og 1,1 milliarder kroner i lån og tilskudd til utvikling og omstilling i næringslivet. 

Les mer om følgende emner: