Nord-Norges største samferdselsprosjekt i gang 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nord-Norges største samferdselsprosjekt i gang 

Bak spakene i en gravemaskin markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård det første spadetaket i byggingen av Hålogalandsvegen, som er det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge. Her skal det blant annet bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom sju tunneler, og 22 broer.

Med en gravemaskin tok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård det første spadetaket på E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt Foto: Erik Betten/Statens vegvesen

Prosjektet, som har en planlagt byggetid på rundt 5,5 år, skal være ferdig sent i 2028. Den nye vegen skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen, og øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Blant annet blir kjøretiden mellom Sortland og Harstad redusert med 40 minutter.  

– Hålogalandsvegen skal bidra til å sikre økt fremkommelighet, styrke regionale næringsinteresser og knytte regionen nærmere sammen. På mange måter bidrar dette til en regionforstørrelse, sa Nygård. 

2,5 milliarder 

Hålogalandsvegen AS og Skanska skal bygge og drifte OPS-prosjektet. 

– Vi er svært glade for denne kontrakten. Lokal verdiskaping er viktig for oss. I dette prosjektet skal vi handle for rundt 2,5 milliarder kroner, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge. 

Les mer om følgende emner: