Nordmenn vil ha Enova-støtte til batteriteknologi  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nordmenn vil ha Enova-støtte til batteriteknologi  

Ifølge en undersøkelse YouGov har gjennomført for Eaton Norge vil mer enn halvparten av norske forbrukere ha Enova-støtte til å installere batterier i boligene sine.

Ifølge en ny undersøkelse kan nesten seks av ti tenke seg å investere i batteriteknologi om tiltaket får Enova-støtte

Privatpersoner kan blant annet søke om tilskudd til smarte varmtvannsberedere, smart strømstyring i boliger, solfangere og solcelleanlegg på taket. Dette gjelder ikke smarte batterier. 

Adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norden er tydelig på at den statlige støtteordningen bør utvides. 

– Mens utbygging av det nasjonale strømnettet og strømkapasiteten både er kostbart og ugunstig for miljøet, er batteriteknologi og energilagring eksempler på tiltak for redusert, smartere og mer miljøvennlig energiforbruk. 

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne sier at energi­effektivisering er svært viktig.  

– Dette, og egen energiproduksjon gir lavere strømregning, økt boligverdi og frigjøring av fornybar energi. Å utvide gode, statlige tilskuddsordninger er nødvendig både for miljøet og boligeiere. 

– Med smart teknologi kan strøm lagres på batteriene når strømprisen er lav. Når toppene er på det høyeste, vil boligen automatisk bruke den batterilagrede energien i stedet for nettstrømmen. Slik kan privatpersoner jevne ut eget forbruk og spare penger, samtidig som strømnettet blir avlastet. 

– I følge NVE må det norske strømnettet oppgraderes for milliarder. Dette kan utsettes, eller i beste fall unngås, om forbruket blir redusert i periodene der effektuttaket er høyest. Her burde bidraget fra privatpersoner være svært kjærkomment. 

Seks av ti vil investere med støtte

Ifølge undersøkelsen kan nesten seks av ti tenke seg å investere i batteriteknologi om tiltaket får Enova-støtte. Dette øker til nesten 90 prosent om støtten hadde dekket mer enn 50 prosent av totalkostnaden på prosjektet

Les mer om følgende emner: