Nordmenn vil reparere

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nordmenn vil reparere

I en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind Forsikring svarer 75 prosent at de i noen eller stor grad heller vil reparere mobiltelefonen enn å få ny om den blir skadet.

En ny undersøkelse fra Fremtind viser at nordmenn er klimabevisste, og ønsker å bidra til å redusere utslipp Foto: Fremtind

Når de spurte blir informert om hvor mye C02-utslipp som spares ved å reparere mobiltelefoner, sier 84 prosent at de ønsker å reparere. 

– Dette viser at nordmenn er klimabevisste, og at ønsket om å bidra til å redusere utslipp er stort. Undersøkelsen dokumenterer også hvor viktig informasjon og kunnskap er for å ta gode og grønnere valg, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind. 

Reduserer utslippet med 80 prosent. 

– Å produsere én smarttelefon gir et utslipp på 110 kg C02. Å reparere reduserer utslippet med 88 kg C02 per telefon. 

– Hvert år får vi rundt 50 000 skadesaker på mobiler. Dette er en dobling på de siste fem årene. I fjor satte vi oss et mål om å reparere 80 prosent av mobilskadene som blir meldt inn. – At vi har nådd en reparasjonsandel på 75 prosent, viser at den generelle bruk- og kast-mentaliteten er på vei ut. Folk ønsker å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Les mer om følgende emner: