Norge blir internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norge blir internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart 

Avinor og Luftfartstilsynet skal etablere Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy.

I 2050 skal luftfarten i Norge være fossilfri Foto: Øystein Løwer/Avinor

Dette er et sentralt tiltak for å nå målsettingen om fossilfri norsk luftfart i 2050. Avinor stiller med infrastruktur, luftrom og tilgang på energi, mens Luftfartstilsynet bidrar med regulatorisk tilrettelegging. 

– Grønn omstilling i luftfarten kan bidra til å skape nye forretningsområder der norsk leverandørindustri har kompetanse på eksempelvis batterielektriske fremdriftssystemer, ladeinfrastruktur og hydrogenteknologi. Denne kunnskapen vil også ha stor betydning for den globale luftfartsindustrien, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor. 

– Testarenaen vil gi markedet en felles prosess, som gjelder infrastruktur, luftrom, energi, og regulatorisk tilrettelegging for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste og demonstrere null- og lavutslipps luftfartøy i Norge, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. 

– Med en ramme på 1 milliard kroner i Nasjonal transportplan 2025-2036 for å tilrettelegge for omstillingen til en null- og lavutslippsluftfart, sender regjeringen et kraftig signal til markedet om ambisjon og retning for utviklingen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

– Med økte ressurser til Luftfartstilsynet og Avinor kan de være pådrivere for omstilling. 

Les mer om følgende emner: