Norges første solkraftkonsesjon

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norges første solkraftkonsesjon

Solgrid har fått konsesjon til å bygge og drive Furuseth solkraftverk i Stor-Elvdal, som blir det første landbaserte solkraftverket i Norge.

Her skal det første solkraftverket i Norge bygges Foto: Solgrid

– Dette er en milepel. Selv om omfanget av norsk solkraft foreløpig er lite, vokser det jevnt. Vi forventer at dette blir et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet i Norge, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Furuseth solkraftverk har en installert effekt på inntil 7 MWp. Det kan gi rundt 6,4 GWh fornybar energi pr. år, som tilsvarer strømforbruket til 320 husholdninger.Solkraftverket skal bygges i nær tilknytning til Furuseth transformatorstasjon, i et område som består av et grustak og spredt furuskog. Det bakkebaserte anlegget dekker rundt 175 mål.

NVE vurderer at miljøulempene er små. Utbyggingen skjer i et område med minimal ferdsel og friluftsliv-aktiviteter. NVE regner heller ikke med at anlegget vil gi særlig store virkninger for naboene. Det er ikke kommet vesentlige høringsinnspill mot konsesjonen.

NVE understreker at fordi det ikke er bygget store solkraftverk i typisk norske forhold, er det behov for mer kunnskap om virkninger.

– Anlegget i Stor-Elvdal vil bidra med viktige erfaringer både for NVE og bransjen. I norsk sammenheng kommer det derfor til å fungere som et pilotanlegg, sier Nordberg. For å øke kunnskapen om solkraft i Norge har NVE satt en rekke vilkår for konsesjonen. Dette gjelder blant annet at utbygger legger frem kostnadene ved utbygging og virkningene for natur og dyreliv.

Les mer om følgende emner: