Norges smarteste vassdrag

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norges smarteste vassdrag

I 2015 skapte ekstremværet Synne storflom i Kvinesdal, med store materielle skader. En ny teknologiplattform fra det lokale startup-selskapet Intoto skal hindre lignende katastrofetilstander ved neste flom.

Gründere i Intoto

Målsettingen til CTO Scott Basgaard (t.v.), COO Morten Hauan og CEO Frode Aagedal i Intoto er å bli en global aktør på smarte vassdrag

– Kontinuerlig datainnsamling fra mer enn 40 målepunkter gir oversikt over det som skjer i vassdraget. Med vår løsning kan folk som bor langs elven få tidlig varsel om at en flomsituasjon er under utvikling, sier Frode Aagedal, en av de tre gründerne i Intoto.

– Vi skal installere rundt 100 målestasjoner i andre vassdrag. Neste år blir det ytterligere 100. Vi regner med at dette kun er starten på å gjøre alle norske vassdrag smartere.

– Plattformen hjelper også kraftselskaper til å utnytte vannkraften bedre, og naturforvaltere til å planlegge når miljøtiltak som kalking av vassdrag er mest effektivt.

– Vi tar interessen fra investorer som en bekreftelse på potensialet teknologien har, og at vi har truffet globale megatrender som bærekraft, beredskap, klima og miljø, stordata og kunstig intelligens.

Samarbeidspartnere

Pilotprosjektet i Kvinesdal er utviklet i samarbeid med både lokale og nasjonale aktører. Blant annet har Intoto fått støtte fra Innovasjon Norge.

Aagedal trekker spesielt frem kraftselskapet Sira-Kvina som viktig.

Les mer om følgende emner: