Norsk teknologi­selskap satser 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norsk teknologi­selskap satser 

– Med en omsetning på 420 millioner kroner, 80 ansatte, ny forretningsstrategi og to ferske oppkjøp setter vi fullt trykk på prosessen med å bli et flerfaglig teknologiselskap, sier adm. direktør Kjetil Kaldestad i Micro Matic.

Salgs- og markedsdirektør Steinar Bakke (t.v.) og adm. direktør Kjetil Kaldestad i Micro Matic gleder seg over rekordomsetning i fjor. I år regner de med å fortsette veksten.

– Vi har hovedkontor i Asker utenfor Oslo og avdelinger i Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund og Tønsberg. I 2024 regner vi med en omsetning på 500 millioner kroner. 

– Med energikrise, økende elektrifisering, grønt skifte og rekordhøye strømpriser er timingen for denne satsingen riktig. Aldri før er så mange motivert til å spare energi. Stadig flere investerer i energieffektiviserende tiltak. Her har vi både spisskompetanse og produktbredde. 

Kvalitetsprodukter

– Siden 1969 har vi levert kvalitetsprodukter, som er utviklet i samarbeid med oss og produsert av ledende nordiske og europeiske produsenter, til norsk næringsliv. Vi har spesialisert oss på installasjon, energi, inneklima og byggautomasjon. Mange kjenner oss som markedsleder på termostater, bevegelsesstyrt lys og komfyrvakter. 

– Vi har også løsninger for å drifte nærings- og kontorbygg. Oppkjøpet av Vitir styrker oss på dette området. De utvikler trådløs styring som kommuniserer på de fleste anerkjente protokoller, og med andre produkter og systemer i komplekse installasjoner.  

– Et annet oppkjøp er Scanelec, som er markedsleder på strømskinner i Norge. De ser et raskt voksende marked for sine løsninger. Selskapet, som har flere anerkjente internasjonale leverandører og ni ansatte, er også etablert i Sverige og Danmark. 

– Vi følger dessuten med på utviklingen i markedet med tanke på videre forretningsutvikling og oppkjøp. Dette er et viktig element i vår vekststrategi. 

– Virksomheten er blitt så stor at vi begynner å få lite plass på hovedkontoret i Asker, der vi også har et lager på rundt 2 000 m2. Om noen år regner vi med å flytte til nye lokaler. 

Økt oppmerksomhet på bærekraft

På spørsmål om målsettingen er å bli størst mulig, svarer Kaldestad at vekst ikke er et mål i seg selv.  

– Dette er en konsekvens av våre strategiske ambisjoner, og at veksten skal være kontrollert. Sånn har det alltid vært i Micro Matic. Vi har bygd stein på stein. Det skal vi fortsette med, kanskje i noe økt tempo.  

– Kravene til bærekraft blir stadig tydeligere. Dette har vi arbeidet med i mange år. Eksempelvis har vi vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2011, samtidig som vi er medlem i Renas og Grønt Punkt. Vi har også en bærekraftansvarlig, som sørger for at vi både følger regelverket på dette området og oppfyller egne målsettinger.  

– At vi nesten kun har europeiske leverandører er et viktig konkurransefortrinn i bærekraftarbeidet vårt, eksempelvis med tanke på kvalitet, leveringssikkerhet og redusert klimagassutslipp. Europeiske verdikjeder sikrer også produkter sertifisert etter EU-krav som er tilpasset bruk i våre markeder. I en tid der kvalitet og miljøkrav er i rask utvikling, gir denne nærheten færre fallgruver for både oss og sluttkunder.   

Kompetansepartner

Salgs- og markedsdirektør Steinar Bakke i Micro Matic fremhever at selskapet er en kompetansepartner. 

– Dette konseptet, som har vi arbeidet med i mange år, blir hele tiden videreutviklet. Hovedmålsettingen er å øke verdiskapningen og konkurransekraften til kundene. Her legger vi stor vekt på å lage gode helhetlige løsninger, og være med på hele prosessen i prosjektene. Vi har tverrfaglig spisskompetanse og produktbredde til å se helheten i eksempelvis større smarte-bygg prosjekter, der bærekraft, energieffektivitet og brukervennlighet er sentrale elementer. 

– Sammen med eksempelvis elinstallatører og ventilasjonsentreprenører videreutvikler vi produkter for å gjøre dem enda bedre. Vi har dessuten en egen prosjekt- og supportavdeling med 20 ansatte. Dette samspillet gjelder også i en avdeling rettet mot tavlebyggere og nettselskaper.

Showrom

– KNX er et viktig satsingsområde, som vi har arbeidet med i 20 år. For å vise mulighetene her har vi innredet et showrom på hovedkontoret i Asker og avdelingskontoret i Bergen. Her kan elinstallatørene ta med seg sine kunder, eller sende sluttkundene for å få inspirasjon og veiledning. Vi håper på mye besøk. 

– Når det gjelder KNX bistår vi med alt fra prosjektering og valg av produkter til installasjon, programmering, igangkjøring og etterarbeid. Dette er skreddersøm, som gjøres i samarbeid med våre kunder. Vi tilbyr KNX-komponenter fra blant andre Gira, som er kjent for både tysk kvalitet og ledende design. 

– Showromssatsingen og nye mobile showromløsninger er grunnen til at vi ikke deltok på Eliaden i fjor. Neste år er vi tilbake. Vi har allerede meldt oss på med en stand på 160 m2. Dette er en viktig møteplass for oss, der vi treffer kundene ansikt til ansikt. 

På hovedkontoret i Asker har Micro Matic innredet et showrom for å vise KNX-løsninger. Det samme er gjort på avdelingskontoret i Bergen 
Satser på energitilskuddsordningen

– Den siste tiden har myndighetene innført ordninger for å hjelpe privatpersoner og selskaper med rekordhøye strømregninger, blant annet energitilskuddsordningen. Med sistnevnte får nesten 3 200 selskaper 2,8 milliarder kroner i støtte til energisparende tiltak, som skal spare det årlige energiforbruket til rundt 30 000 husholdninger. 

– Her kjører vi en kampanje med blant annet strømtrafoer og målere til styrings- og oppfølgingssystemer (EOS), energistyrings- og målingsløsninger til SD-anlegg, behovsstyrt ventilasjon, varmegjenvinnere, lysstyringsprodukter som bevegelsessensorene Niko P40 og M40, og varmestyring med termostater som Microtemp MTC4 og Microtemp Wifi MWD5. Sistnevnte kan også integreres med Google Home, og styres med en app. Dette hjelper kundene våre på en enkel måte å spare strøm. 

Rekordår i 2023

På spørsmål om hvordan markedet blir i år, svarer Kaldestad og Bakke at de tror på et nytt rekordår. 

– Det er normal drift etter koronapandemien. Vi er nøye på å ha varer på lageret i Asker. Her er det en fordel å ha europeiske leverandører med kort leveringstid. 

– Til tross for prognoser om mindre bygging av boliger og næringsbygg, er det god fart i deler av markedet. Vi tror på fortsatt trykk på rehabiliteringsområdet, der vi blant annet leverer mange KNX-anlegg i boliger.  

– Dessuten vil økt elektrifisering og det grønne skiftet skape nye muligheter. Vi har ansatt nye medarbeidere for å ta tak i dette markedet, blant annet for styring av energieffektive løsninger, batterisystemer når det gjelder fasekompensering og lysstyring i forbindelse med RoHS-direktivet. 

Les mer om følgende emner: