Norske batteriprosjekter skal være med blant de beste 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norske batteriprosjekter skal være med blant de beste 

– At Norge blir med i den europeiske batterisatsingen IPCEI EuBatIn gir norske selskaper tilgang på finansiering, kompetanse, samarbeid og markeder. Målsettingen er å utvikle en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig verdikjede på dette området i Europa, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) sammen med lederne i selskaper som blir med i IPCEI. Fra venstre Svein Kvernstuen i Beyonder, Lars Christian Bacher i Morrow, Anders Forfang i Vianode og Lars-Erik Vatne i Hydro Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– I Norge har vi fremragende kompetanse på produkter med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Dette er et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og energiløsninger. 

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller at regjeringen det siste halvannet året har arbeidet målrettet for å bli med i IPCEI.  

– Dette er godt nytt for norsk batteriindustri. Med å koble oss på akselererer vi utviklingen, og gir norske selskaper muligheten til å ta satsingene sine til nye høyder. 

Det er Tyskland som samordner fellessatsingen. Norske Beyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode skal være med i prosjektet. 

IPCEI, som står for “Important Projects of Common European Interest”, er et sentralt virkemiddel i EU sin næringspolitikk. Medlemslandene skal samarbeide om prosjekter på strategisk viktige verdikjeder, samtidig som de får muligheter til å fravike reglene om statsstøtte for spesielt innovative prosjekter. 

– Det er også et stort nordisk samarbeid for å bygge hele verdikjeden fra råmaterialer til ferdige batteripakker klare til bruk. Dette åpner muligheter for norske batteriaktører, norsk eksport og tilknytning til europeiske markeder, sier Haugli. 

Les mer om følgende emner: