Norske byer går foran for å bli klimanøytrale 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Norske byer går foran for å bli klimanøytrale 

Trondheim og Oslo får EU-midler for å arbeide med CO2-fangst og et robust energisystem.

Elektriske gravemaskiner på en anleggsplass i Oslo Foto: Nils Gelting Andresen/Klimaetaten Oslo kommune

Her skal SINTEF bidra med forskning. Trondheim og Oslo er blant 112 europeiske byer EU gjennom programmet NetZeroCities har valgt som foregangsbyer for å bli klimanøytrale innen 2030.  

Oslo, som skal ha nullutslipp i 2030, har redusert utslippene med 30 prosent. Elektrifisering av veitrafikken, bygging og havnedrift er nøkkelen til videre utslippskutt. Samtidig er økningen i energibehovet elektrifiseringen medfører, en utfordring for strømnettet i byen. 

– Det kan bli kapasitetsbegrensninger i strømnettet, og at enkelte prosjekter ikke får nettilkobling. Dette kan utsette elektrifiseringen og føre til at klimamålene ikke blir nådd, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik. 

Hun leder SINTEF sitt arbeid i prosjektet «Power Up a REnewable Society» (PURE), som eies av Oslo kommune. Her skal forskerne se på elektrifisering av transport og anleggsmaskiner for å utforske hvordan samspillet mellom energietterspørsel, -forsyning og -nett må endres for å få full elektrifisering. Resultatet vil være en reduksjon av energibruk og effekttopper, en større forståelse av nettinfrastruktur og rollen til fleksibilitetsmarkeder og batterielektriske systemer. 

Prosjektet «Cities as a Test Bed for Climate Neutrality: Implementing CCS in Waste-to-Energy for a Net-Zero City» ledes av Trondheim kommune, med SINTEF som forskningspartner. Her er målsettingen å utvikle et fullskala CO2-fangstanlegg på Heimdal. 

Les mer om følgende emner: