Ny forskrift vil øke etterspørselen etter el-kontroller  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny forskrift vil øke etterspørselen etter el-kontroller  

– 1. januar i år ble det innført en ny forskrift i avhendingslova, som skal gjøre salg av boliger tryggere. Den skal blant annet bidra til å redusere konfliktnivået og avdekke flere skjulte feil og mangler i tekniske installasjoner, som det elektriske anlegget. Sistnevnte er beskrevet i en egen paragraf, sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo.

ØKT ETTERSPØRSEL. - En ny forskrift i avhendingslova vil øke etterspørselen etter el-kontroller i boliger. Dette må elinstallatørene være oppmerksomme på, sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo ©fotograf John Petter Reinertsen

– Selger kan ikke lenger ta forbehold om at boligen selges «som den er». Risikoen for skjulte feil og mangler blir i større grad flyttet fra kjøper til selger. Dette gir sterke signaler til sistnevnte om å kontrollere alt det tekniske i boligen, som det elektriske anlegget. Elinstallatørene må være oppmerksomme på at dette vil øke etterspørselen etter el-kontroller. 

Ukompetent

– I tekniske tilstandsrapporter står det vanligvis at elinstallasjonen ikke er vurdert fordi takstmannen ikke har kompetanse. Dette betyr at den ikke er kontrollert. Det er mange eksempler på at utslitte, underdimensjonerte og brannfarlige elanlegg har fått store økonomiske konsekvenser for kjøperne.   

Egen paragraf

– I den nye forskriften til avhendingslova er kravene til det elektriske anlegget beskrevet i § 2-18 «Elektrisk anlegg og samsvarserklæringen».  

– Her står det blant annet at «for å avklare om det er behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget, skal den bygningssakkyndige finne ut når det lokale el-tilsynet sist gjennomførte tilsyn, og hva som var resultatet av tilsynet. Er det mer enn fem år siden boligen sist hadde tilsyn, skal den bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av elanlegget». 

– Selv om det ikke er noen kompetansekrav til den som skal gjennomføre den tekniske tilstandsanalysen, må dette gjøres på en måte som oppfyller kravene i forskriften. Med tanke på de strenge kvalifikasjonskravene i elektrobransjen er det svært begrenset hva en ufaglært kan vurdere. Dette betyr at den som gjennomfører tilstandsanalysen i de fleste tilfellene må sørge for at det blir tatt en el-kontroll.  

– Er rapporten mangelfull, feilaktig eller ikke dekkende, kan den som har utført el-kontrollen bli stilt til ansvar for innholdet i den.  

NEK 405

– Vi anbefaler å bruke NEK 405-2 El-kontroll for boliger og NEK 405-1 Elektrotermografi. Her er det også mulig å få person- og foretakssertifisering fra DNV eller Nemko, som er akkreditert gjennom Norsk akkreditering. 

– Boligkontroll og elektrotermografi gir kjøperen god innsikt i tilstanden på det elektriske anlegget, slik at alvorlige mangler blir avdekket før salg. Dette vil sikre at både økonomien og elsikkerheten til kjøperen blir ivaretatt. 

Les mer om følgende emner: