En av Nord-Norges ledende elektrobedrifter søker Business Manager, Prosjekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

En av Nord-Norges ledende elektrobedrifter søker Business Manager, Prosjekt

Med snart 100 års erfaring har JM HANSEN en ledende posisjon innen elektroinstallasjon og automasjon i Nord-Norge. Vår bransje er helt sentral i det klima- og teknologiskiftet vi befinner oss i.
JM HANSEN understøtter med teknologi i det grønne skiftet, og satser stort på å være i førersetet av utviklingen. Stoltheten over vår faglige standard betyr mye for JM HANSEN.

Det betyr i tillegg mye for oss å bidra til utvikling av egen landsdel i kraft av vårt lokale eierskap. Vi har flere store prosjekter foran oss, og går spennende tider i møte. Økt elektrifisering, digitalisering og energieffektivisering krever kloke og omstillingsvillige hoder.
JM HANSEN er en interessant og attraktiv arbeidsplass for deg som liker utfordringer, er nytenkende og har evne til å se fremover mot det spennende som skjer innenfor elektrifisering og digitalisering. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med 150 hyggelige kollegaer, sammensatt av et godt og bredt fagmiljø.
Vårt kompetansebehov går fra ingeniører innenfor El-kraft og automasjon hvor ulike arbeidsområder er utvikling, prosjektering, kalkulasjon og prosjektledelser – til administrative stillinger innenfor blant annet økonomi og HR/personal.
I JM HANSEN legger vi vekt på trivsel gjennom sosiale arrangement, bedriftshytte, bedriftsidrett og lav-terskel aktiviteter som ettermiddagstur på en godværsdag. Vi har til og med vårt eget Bryggelaug hvor vi brygger vårt eget øl. Vårt hovedkontor ligger i Tromsø, men vi er til stede i hele Nord-Norge og på Svalbard.

Stillingsbeskrivelse

Ansvar for plan, ressurskoordinering og KS, og bistå avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver
Planlegging og organisering av prosjekter

 • Etablere og vedlikeholde plan for prosjektene
 • Sørge for at det blir etablert og vedlikeholdt et økonomisk budsjett for prosjektene.
 • Sørge for at det blir etablert og vedlikeholdt en kalkyle.
 • Sørge for at det blir etablert og vedlikeholdt ett risiko register på prosjektene
 • Sikre at godkjente krav/endringer er implementert i planer og budsjetter.
 • Porteføljestyring
 • Planlegge og sørge for tilstrekkelig og rett personell til enhver tid på de enkelte prosjektene.
 • Sørge for innleie ved behov.
 • Planlegge og gjennomføre «teambuilding» aktiviteter.
 • Kvalitetssikring og prosjekt gjennomføringsmodell
 • Ansvar for bedriftens kvalitetssystem
 • Sikre prosedyre og arbeidsinstrukser blir etterlevd.
 • Sikre god kunnskap til kvalitetssikringssystemet og gjennomføre opplæring. 

Rapportering:
I samarbeid med prosjektcontroller, etablere rapporteringsrutiner og standardisere rapportformater for:

o   Vurdering av anlegg i drift.

o   Kalkylekontroll.

o   Risiko- og mulighetsregister.

o   Endrings kontroll.

 • Sikre rapportering fra alle prosjektdisiplinene og underleverandører.
 • Forberede månedlige økonomiske rapporter, fremheve avvik fra planer eller budsjetter.
 • Sikre at det blir samlet erfarings tall og input til prosjekt erfarings rapport.

 Kontrakter

·         Sikre god og detaljert kjennskap til kontraktbestemmelser

·         Fokus på prosjektvisjon, målsetninger og strategier.

·         Sikre klare grensesnitt mot leverandører, underleverandører og andre parter

          med tanke på kontraktsforpliktelser. 

·         Evaluere mekanismer i den enkelte kontrakten for å optimalisere inntekt og minimere risiko.

·         Sørge for at endringer på kontraktene blir godkjent av kunde, og sikre at estimater

          blir gjennomgått før utstedt til kunde.

·         Forhandle kontraktsavklaringer som tolkninger av krav, prinsipper for estimering,

          fakturerings og rapporterings- rutiner.

·         Sikre at essensielle kontraktsmekanismer er forstått i prosjektorganisasjon.

·         Sikre at kontraktens krav og administrative bestemmelser er kjent av prosjektorganisasjon og

          fremheve essensielle krav for relevant personell.

·         Sikre at planer, budsjetter og risikoregister er gjort tilgjengelig for resten av organisasjon.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning eller annen tilsvarende kompetanse innen økonomi og prosjektstyring
 • Evne til å utnytte muligheter i systemene som benyttes
 • Evne til å utvikle rutiner, og ta i bruk nye verktøy
 • Kommuniserer flytende muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk
 • Superbruker av planverktøy
 • Meget sterke Excel-kunnskaper
 • Erfaring med Power BI

Personlige egenskaper

 • Proaktivt tankesett, nysgjerrig og søkende etter forbedringsmuligheter
 • Analytisk, god forretningsforståelse, og med god evne til å se sammenhenger
 • Nøyaktig, detaljorientert og regnesterk
 • Evne til å tåle hektiske perioder og ha stor respekt for tidsfrister
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner med ulike funksjoner og nivåer i organisasjonen
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Positiv, løsningsorientert, serviceinnstilt og initiativrik

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger. Vi har et bredt fagmiljø, og du vil få en hverdag med spennende utfordringer og muligheter i en virksomhet fylt med stort engasjement og vilje til utvikling og omstilling. Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø, med 150 medarbeidere som hver dag bidrar til trivsel og arbeidsglede.

Kontaktperson:

Terje Johansen
Leder Prosjekt
Tlf: 419 28 189
E-mail: terjej@jmhansen.no