Ny kraftledning mellom Sørlandet og Østlandet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny kraftledning mellom Sørlandet og Østlandet

Statnett har fått grønt lys fra Energidepartementet til å starte planleggingen av en ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet. Prosjektet har en kostnadsramme på knapt tre milliarder kroner.

Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark Foto: Statnett

– Det går mot et økende energiunderskudd på Østlandet. Derfor er arbeidet med å forsterke kraftforsyningen fra Sørlandet og østover høyt prioritert. Vi starter planleggingen av den nye kraftledningen så snart som mulig. Den får stor betydning for det grønne skiftet i Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

Kraftsystemet på Sør- og Østlandet står overfor store endringer de neste 20 årene, både når det gjelder forbruk og produksjon. Per mars 2024 har Statnett fått forespørsler og bestillinger om tilknytning på rundt 3 000 MW i Telemark og Vestfold, som er en tredobling av dagens forbruk.

Det er også stor pågang i Agder, der forbruket ser ut til å bli doblet. Samtidig vil utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II, med forbindelse til Sørlandet, kunne føre til økt kraftproduksjon som må fraktes innover i landet.

Les mer om følgende emner: