Ny Norges-modell for ­offentlige innkjøp 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny Norges-modell for ­offentlige innkjøp 

Årlig kjøper det offentlige i Norge varer og tjenester for mer enn 600 milliarder kroner.

SERIØST NÆRINGSLIV. Partene i arbeidslivet starter prosessen med en ny modell for offentlige innkjøp, som skal sikre et seriøst næringsliv i Norge

Her skal regjeringen lage en Norges-modell, med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målsettingen er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv. 

– Det er bra at regjeringen og partene i arbeidslivet starter denne prosessen. Dette vil gi bedriftene like konkurransevilkår og forutsigbarhet, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo. 

– Sammen med NHO, BNL og Rørentreprenørene har vi lenge arbeidet for å få regler for hele landet. Vi ønsker et seriøst og godt arbeidsliv. At det offentlige stiller tydelige krav til leverandørene er positivt.  

– Samtidig er det er nødvendig med bransjespesifikke kjøreregler, fordi ingen bransjer er like. Nelfo og EL & IT Forbundet har startet en dialog om hvilke regler som skal gjelde for vår bransje. Næringen som har kommet lengst på dette området er bygg- og anlegg. Vi kan lære av hva de har gjort med sine seriøsitetsbestemmelser. 

Må kontrollere at reglene følges

– Det er viktig at Norges-modellen blir etterlevd, både av næringslivet og det offentlige. Kontroll og håndheving vil sørge for at ordningen fungerer i praksis. NHO har utarbeidet en veileder for avvisning av useriøse aktører. Dette arbeidet må videreutvikles og knyttes tett opp til den nye innkjøpsmodellen.

Skal sikre seriøsitet

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at den nye Norges-modellen i størst mulig grad skal sikre at det offentlige handler med seriøse aktører.  

– Dette kan eksempelvis være krav om bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre muligheter for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetaling for å gjøre det vanskeligere å betale svart. 

– Regjeringen ønsker å samarbeide med både partene i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell. 

– Offentlige innkjøp skal fremme trygge jobber. Med å stille krav til næringslivet hjelper vi de seriøse aktørene til å vokse. Effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet må balanseres mot betydningen av at små leverandører og nystartede bedrifter, over hele landet, kan levere varer og tjenester til det offentlige.  

– Arbeidet med Norges-modellen for offentlige anskaffelser blir en gradvis prosess, der endringene kommer i etapper. Næringene som først kan vente endringer er bygg- og anlegg- og renholdsbransjen. 

Må bruke innkjøpsmakten

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik sier at regjeringen vil legge til rette for at flere organiserer seg, og at hele faste stillinger er hovedregelen i alle deler av arbeidsmarkedet.  

– Med sin innkjøpsmakt kan det offentlige påvirke markedet gjennom å stille krav til blant annet lønns- og arbeidsvilkår når den kjøper tjenester.  

– Vi ser på tiltak for å styrke reguleringer i innkjøpsreglene når det gjelder anskaffelser i bygg- og anlegg- og renholdsbransjen. Blant annet vurderer vi å styrke kravene til oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av sine anskaffelser, og innføre krav til språkferdigheter.  

Gi unge en sjanse

I arbeidet med en nasjonal ordning vil regjeringen blant annet hente inspirasjon fra Oslo- og Skien-modellen. Norges-modellen skal også bidra til at flere unge får en sjanse i arbeidslivet. 

– For lærlinger er det viktig å ha seriøse arbeidsgivere, og lære faget sitt på gode arbeidsplasser. Dette er også nødvendig for at folk blir værende i bransjer som sårt trenger arbeidskraft, sier kunnskaps­minister Tonje Brenna. 

Les mer om følgende emner: