Ny søknadsløsning for asbestarbeid 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny søknadsløsning for asbestarbeid 

Selskaper som skal arbeide med asbest eller materialer som inneholder asbest må søke Arbeidstilsynet om tillatelse.

Det er ulovlig å gjennomføre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet Foto: Arbeidstilsynet

Her er det laget en ny søknadsløsning, som har færre dokumentasjonskrav enn før. Eksempelvis er det ikke nødvendig å sende dokumentasjon på opplæring og helseundersøkelser. Det er nok å bekrefte at dette er gjennomført.  

Søknadsprosessen skjer i Altinn. Med den nye løsningen får selskapene også en påminnelse når den treårige tillatelsen nærmer seg utløpsdato.  

Les mer om følgende emner: