Ny vegstandard skal redusere konfliktnivået

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny vegstandard skal redusere konfliktnivået

– Vi håper NEK 600 vil redusere det høye konfliktnivået Statens vegvesen har med underleverandørene. Forhåpentlig vil også regionene i etaten slutte å håndtere faglige problemstillinger ulikt. Hittil har dette vært et kjempeproblem, sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo.

Bilde av tunnel

Med omleggingen til en åpen prosess rundt utformingen av regelverket for el- og ekominstallasjoner i veganlegg, blir det forhåpentligvis mer veg for pengene og færre konflikter

– NEK 600 beskriver kravene for el- og ekominstallasjoner i veganlegg. Tidligere var det Statens vegvesen sin vegnormal ”N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i – og langs offentlig veg” som ble brukt.  

– Sistnevnte er endret til en ”rammeforskrift”, som kun stiller funksjonelle sikkerhetskrav uten detaljerte tekniske krav til utførelse. Den henviser til NEK 600 som metode for prosjektering, utførelse og dokumentasjon.

– N601 har på mange måter vært lukket, med få muligheter for eksterne til å diskutere og spesifisere kravene. At det ikke har vært en åpen prosess har ført til et stadig høyere konfliktnivå. Det er Norsk Elektro­teknisk Komite (NEK) i samarbeid med Statens vegvesen som har gjennomført standardiseringsprosessen av detalj­kravene i N601. Resultatet er NEK 600.

Åpen prosess

 – Med denne omleggingen er det lagt til rette for en åpen prosess rundt utformingen av regelverket. På rekordtid har normkomiteen utarbeidet en ny standard. Samtidig er det skapt et åpent fagmiljø, der 50 eksperter har bidratt med sine erfaringer. Dette har gitt en sterk konsensus for standarden. En mer enhetlig håndtering av regelverket, og en åpen standardiseringsprosess vil redusere konfliktnivået.

– Nelfo har bidratt aktivt i arbeidet med NEK 600. Vi har også bedt lokalforeningene om innspill. Her har det vært en bred gjennomgang.

Innført i juli i år

 – Er kravene i den nye standarden skjerpet?

– NEK 600 krever blant annet at prosjekterende skal overlevere kildefiler fra beregningsprogrammet, som ofte er Febdok. Dette gjør det lettere å bruke filene ved endring eller utvidelser av eksisterende anlegg. Dessuten skal anlegg være bygget som TN-system, om det ikke er økonomiske føringer som ikke tillater dette.

– Det skal gjøres spenningsfallsberegninger som ivaretar alle driftsmoduser. Anleggene skal maksimalt ha en belastning på 80 prosent. Det samme gjelder vern. Temperaturen i fordelingene skal maksimalt være 40 grader. Den som skal utføre termografering skal være sertifisert i henhold til NEK405-1. 

– NEK 600 beskriver også korrosjon. Det er spesielt viktig å vurdere bruken av ulike metaller i tuneller.

Hanstad oppfordrer Nelfo-bedriftene til å sette seg godt inn i regelverksendringene. 

– NEK 600 blir innført 1. juli år. 

Mer veg for pengene

Adm. direktør Leif Aanensen i NEK fastslår at med tanke på at det årlig blir investert seks milliarder kroner i el- og ekominstallasjoner i norske veganlegg er NEK 600 viktig. 

Som Hanstad forventer Aanensen at standardbaserte anbud vil gi en mer likeverdig og styrket konkurranse. 

– En standard gir lite rom for tolkning. Da er det enklere å sammenligne anbudene. Erfaringene viser at standarder gir økt forutsigbarhet og reduserte kostnader. Resultatet er mer veg for pengene.

Les mer om følgende emner: