Ny veileder for ombruk i byggebransjen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ny veileder for ombruk i byggebransjen

Statsbygg og Grønn Byggallianse har laget en ny veileder for ombruk i byggebransjen. Den skal lære utbyggere hvordan dette potensialet kan identifiseres.

Riving

En ny veileder fra Statsbygg og Grønn Byggallianse skal lære utbyggere å identifisere ombrukspotensialet i byggebransjen

– Eksisterende materialer er en undervurdert ressurs. For å lykkes med å gå fra en bruk- og kastmentalitet til en sirkulærøkonomi må aktørene få oversikt over hva de har og ombruke mest mulig, sier kompetansesjef Anne Solgaard i Grønn Byggallianse.

Veilederen er utarbeidet med Resirqel som fagressurs. Dessuten har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt faglige innspill.

Statsbygg går foran

Miljørådgiver Anja Sivertsen i Statsbygg sier at selskapet skal være en pådriver i omstillingen til sirkulærøkonomi.

– Veilederen er en viktig milepæl på veien for å nå disse målene. Den gir innsikt i informasjonen ombrukskartlegger trenger fra bestiller, og hva som kan forventes av innhold i en kartleggingsrapport. Dette vil gjøre det enklere å bestille og gjennomføre kartleggingen.

Økt bevissthet

I veilederen er det gitt eksempler og konkrete råd fra aktører som har erfaring med å gjennomføre ombrukskartlegginger og videreformidle brukte byggevarer.

Solgaard fremhever at praksis og prosedyrer for bestilling og utførelse av slike prosjekter utvikles i takt med at flere aktører setter mål for gjenbruk av materialer.

– Dette blir mer vanlig etter hvert som kravene til og bevisstheten rundt temaet øke

Les mer om følgende emner: