Nye sykehus i Oslo på 340 000 m2 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nye sykehus i Oslo på 340 000 m2 

Gjennom «Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet» har Multiconsult Norge, LINK arkitektur, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter siden 2020 arbeidet med forprosjektet på Nye Rikshospitalet.

Nye Rikshospitalet i Oslo skal gi et sykehustilbud til rundt 200 000 innbyggere Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Videreføringen av kontrakten er på mer enn 900 millioner kroner for Multiconsult Norge og LINK Arkitektur, som begge er en del av Multiconsult-gruppen.  

– Vi er stolte av at Helse Sør-Øst RHF har gitt oss ny tillit. Dette er et av de mest spennende byggeprosjektene i Norge. Vi skal bidra med vår kompetanse for å utvikle et godt sykehus for samfunnet og brukerne, sier Geir Juterud, oppdragsansvarlig for Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. 

Det nye sykehuset skal blant annet ha et akutt- og traumemottak, og et barne- og ungdomssenter med et eget akuttmottak. Første etappe av prosjektet som er vedtatt, er på mer enn 150 000 m2. Med adkomstveier og uteplasser er prislappen på mer enn 18 milliarder kroner. Det nye sykehuset skal være ferdig i 2031. 

Multiconsult Norge deltar også i prosjekteringen av Nye Aker. Med dette og Nye Rikshospitalet skal det bygges to nye sykehus i Oslo på til sammen 340 000 m2

Les mer om følgende emner: