Nye tiltak for raskere omstilling til grønn industri 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nye tiltak for raskere omstilling til grønn industri 

Regjeringen tar nye grep for å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet. Dette skal bidra til å skape, og beholde mer grønn aktivitet i Norge.

- Regjeringen tar nye grep for å øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre

– Vi skal gjennom den største omstillingen i historien. Norge skal kutte utslipp i raskt tempo, og sikre at landet forblir et attraktivt sted å investere i og legge grønn industri til. Det handler om samarbeid mellom aktører, både kommersielt og for å løse felles problemstillinger gjennom regjeringen sitt grønne industriløft. Dette arbeidet styrker vi ytterligere med fem tiltak, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

– I det kommende statsbudsjett foreslår regjeringen et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter med IPCEI-karakter. Dette har en ramme på rundt 1 milliard kroner over fem år, og vil ligge under Innovasjon Norge. 

– Regjeringen tar også sikte på at norske prosjekter kan delta i den kommende hydrogenauksjonen under EU sitt innovasjonsfond. Programmet, som skal gi femårig støtte til produksjon av grønt hydrogen, skal etter planen gjennomføres i slutten av 2023 med et budsjett på 800 millioner euro. 

– Samtidig skal regjeringen styrke kapitalvirkemidlene i Grønt industriløft blant annet gjennom å vri virkemiddelapparatet i grønn retning. Dette kan være gjennom investeringer i selskaper, industribygg eller prosessutstyr.  

– Dessuten vil Regjeringen legge til rette for at staten kan gi markedsmessige lån for å finansiere flere prosjekter i grønne verdikjeder, også i tidlige faser.  

– Vi skal også kartlegge risiko og sårbarhet knyttet til de globale forsyningslinjene for viktige innsatsfaktorer, råvarer og produkter som importeres til Norge. 

Grønt industriløft 

– I juni i fjor lanserte regjeringen veikart for Grønt industriløft. Det staker ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målsettingen er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp på veien mot lavutslippssamfunnet. De aller fleste av de 100 tiltakene i veikartet er gjennomført eller igangsatt. 

Les mer om følgende emner: