Nytt battericelle-laboratorium

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Nytt battericelle-laboratorium

– Vi har åpnet et nytt laboratorium på 500 m2 for battericelleproduksjon i industriskala. Dette er det mest avanserte i sitt slag i Norge, sier adm. direktør Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk (IFE).

Ordfører Kjartan Berland i Lillestrøm klippet snoren på det nye batterilaboratoriet på Kjeller Foto: Jonas Bjørnes, IFE

– Vi skal både gi et realt innovasjonsløft for batterier i Norge, og bidra til å øke den internasjonale synligheten og konkurransekraften til norske aktører på dette området. Satsingen skal også bidra til utdanning av fremtidens forskere og ingeniører.

– Vi bidrar langs hele verdikjeden, inkludert prosjekter på bærekraftige materialer, resirkulering og gjenbruk. Elkem, Cenate, Morrow, Freyr og Beyonder er eksempler på aktører vi samarbeider med.

Laboratoriet inngår i den nasjonale infrastrukturen Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA), som er finansiert av Norges forskningsråd med 100 millioner kroner. IFE har investert mer enn 40 millioner kroner i det nye laboratoriet på Kjeller.

IFE, som er prosjekteier, har med Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, Universitetet i Agder og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som partnere.

Les mer om følgende emner: