Offentlig sektor vil bruke kunstig intelligens

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Offentlig sektor vil bruke kunstig intelligens

Det neste året vil drøyt halvparten av it-ledere i offentlig sektor bruke, eller komme til å bruke kunstig intelligens (AI).

Faktiske tiltak. - AI kan få enorm betydning for å løse store samfunnsutfordringer når det gjelder energi, klima, helse og velferd. Den siste tiden har politikerne vist økende interesse og investeringsvilje for både AI og digitalisering. Dette må omsettes i faktiske tiltak.

Samtidig forteller 1 av 4 selskaper at det fortsatt er mange hindringer i veien. Dette kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjennomført for it-selskapet Computas.

– Det er gledelig at ledere i offentlig sektor forstår at det norske samfunnet ikke har råd til å bli akterutseilt teknologisk, sier adm. direktør Trond Eilertsen (bildet) i Computas.

Blant dem som ønsker å bruke KI svarer 30 prosent at det er for mange hindringer for å få det til i praksis. 62 prosent av disse oppgir mangel på kompetanse som det største hinderet, mens 51 prosent mener det er for mange etiske problemstillinger.

Halvparten sier at mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater stopper for bruken. Computas-lederen sier det haster å gi dette området gode rammevilkår for innovasjon og effektivisering basert på AI.

– Vi ønsker reguleringer så lenge de er praktisk orienterte og basert på kunnskap fremfor unødvendig frykt og symbolpolitikk, sier Eilertsen.

– Undersøkelsen viser også at 60 prosent mener AI er viktig for verdiskapningen i samfunnet. 54 prosent tror bruk og utnyttelse av teknologien er viktig for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

Les mer om følgende emner: