Økende interesse for batteriinstallasjoner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økende interesse for batteriinstallasjoner

I en undersøkelse analyseinstituttet YouGov har gjennomført for Eaton, svarer nesten halvparten at de ville vurdert å installere batterier til å lagre strøm om de skulle bygge nytt hus. 53 prosent mener at Enova må støtte slike løsninger.

En ny undersøkelse viser at interessen for å lagre solenergi på batterier øker. Nesten halvparten av de spurte ville vurdert dette om de skulle bygge nytt hus

– Dette viser hvor aktuell denne teknologien er, sier Sverre Kirkevold, sjef for teknologi, innovasjon og bærekraft i Obos Block Watne, landets største frittstående boligbygger.  

Adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norden fastslår at energilagring blir fremhevet som en av de mest spennende teknologiene.  

– At så mange nordmenn har fått øynene opp for mulighetene for å lagre og styre strøm er svært interessant. Både fordi dette kan redusere strømregningen for boligeierne, bidra til å jevne ut effekttopper og redusere behovet for kostbare nettinvesteringer.  

Støtte vil akselerere utviklingen

Kirkevold tror flere vil investere i slike løsninger.   

– Selv om vi ikke har bygget boliger som har dette, kan det endre seg fort. Vi forsker på og utvikler stadig nye konsepter som styrker boligopplevelsen. I områder der nettkapasiteten er dårlig, kan energilagring i parkeringshus eksempelvis sørge for elbillading. 

– Energilagring kan være et av flere virkemidler for å bygge fremtidens energieffektive boliger, eksempelvis i kombinasjon med solenergi. Betalingsvilligheten for slike løsninger er økende. Selv om kostnaden på disse synker, bør fortsatt insentivordninger komme på plass.   

– At nesten seks av ti i undersøkelsen svarer at det ville vært interessant å investere i batterier om de fikk statlig støtte til dette, viser at mange vil ha mer forutsigbare energikostnader. Det er ingen tvil om at det trengs insentiver for å akselerere utviklingen.  

Drastisk kutt

Helsingeng peker på at støtte til energilagring kan være samfunns­økonomisk.   

– De neste årene skal det investeres store summer på utbygging av strømnettet. Omfanget kan reduseres drastisk om selskaper og privatpersoner kuttet toppene i forbruket med energilagrings- og styringsteknologi. 

Les mer om følgende emner: