Øker fra 900 manuelle til 4 000 automatiske kontrollpunkt 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Øker fra 900 manuelle til 4 000 automatiske kontrollpunkt 

– Vi har store forventninger til at GK sin løsning for smart digital driftsstøtte skal gi et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og mer energieffektive bygninger, sier driftssjef Jakob Sørgjerd i kjøpesenteret Tillertorget utenfor Trondheim.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD. - Med smart digital driftsstøtte går vi fra havaribasert til forebyggende vedlikehold. Dette skal gi et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og mer energieffektive bygninger, sier driftssjef Jakob Sørgjerd i kjøpesenteret Tillertorget

– Vår nye løsning handler kort sagt om at vi med datainnsamling fra tekniske systemer i bygg overvåker hvordan disse presterer over tid. Dataene kombineres med avansert it-teknologi for å identifisere hvilke deler som må inspiseres, justeres, utbedres eller skiftes. Dette revolusjonerer måten å dokumentere eiendomsdrift på, sier senior prosjektleder Knut Ivar Grue i GK.  

Sammen med blant andre forretningsutvikler Knut Arne Finsmyr har han vært sentralt i utviklingen av tjenesten. 

– På Tillertorget kontrollerer løsningen automatisk 4 000 sjekkpunkter døgnet rundt, mot tidligere 900 manuelle punkter i året. Dette gjør at driftssjefen får et faktabasert beslutningsgrunnlag for hele bygningsmassen, som gir oversikt om hvordan bygget presterer, sier Finsmyr. 

Forebyggende vedlikehold

Sørgjerd fremhever at de går fra havaribasert til forebyggende vedlikehold.  

– Løsningen vil eksempelvis varsle om en varmepumpe nærmer seg utskiftning. Da kan den byttes før den havarerer. Dette er både mer lønnsomt, og gir forutsigbarhet i driftsbudsjettet og minst mulig påvirkning for blant annet leietakere på kjøpesenteret. 

Riktig person til riktig sted og tid

Finsmyr sier at mesteparten av norske næringsbygg driftes med en kalenderbasert serviceavtale, der en servicetekniker én til fire ganger i året eksempelvis sjekker varme og ventilasjon.  

– Installasjonen blir gjennomgått punkt for punkt, uavhengig om den er i orden eller har begynt å svikte. Med smart digital driftsstøtte er denne måten å drive vedlikehold på historie. Løsningen identifiserer komponentene som faktisk trenger inspeksjon og utbedring. Dermed kan rett fagperson sendes til rett sted. 

– I tillegg kommer den positive effekten av et bedre inneklima. Teknologien som overvåker det tekniske anlegget vil alltid vite hvilke justeringer som må til for å optimalisere temperatur og ventilasjon. Eksempelvis kan løsningen varsle når kjølingen må starte før brukerne kjenner at det er varmt og dårlig inneluft. Slik bidrar smart digital driftsstøtte til å redusere energiforbruket, kostnader og klimafotavtrykket. 

Tillitsforhold

Grue fremhever at det ikke er tilfeldig at Tillertorget og Olav Thon Gruppen er valgt som pilotprosjekt for lanseringen av løsningen. 

– Vi har samarbeidet i lang tid. Selskapet tør å satse på innovasjon, gir konstruktive tilbakemeldinger, stiller krav og vet retningen de vil ta med eiendommene sine. 

Også Sørgjerd trekker frem tillitsforholdet.  

– Sammen har vi laget et veikart for utrullingen av smart digital driftsstøtte. Leverer løsningen som forventet, har vi mange flere kvadratmetere som kan ha nytte av presisjonseiendomsdrift. 

– Blant annet har vi driftsansvaret for City Syd rett nord for Tillertorget, og Tillertorget Pluss. Totalt drifter vi rundt 80 000 m2 på Tiller, med en blandet bygningsmasse fra midten av 80-tallet frem til nå. Her er det mange tekniske installasjoner i varierende stand, som blir kontrollert manuelt. Vi er spente på resultatene av smart digital driftsstøtte på Tillertorget. 

Les mer om følgende emner: