Økt behov for fagfolk, krympende rekrutteringsgrunnlag

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økt behov for fagfolk, krympende rekrutteringsgrunnlag

De neste årene venter store prosjekter for elinstallatøre i Vest-Finnmark. Her er Nye Hammerfest sykehus et av de største. For å møte denne utfordringen gjennomfører ­Nelfo-medlemmer nasjonale kampanjer for å dekke behovet for fagfolk.

TOK FAGBREV. Eskil Mosesen Kristiansen (t.v.) og Andreas Simensen Haldorsen i X5 Elektro tok fagbrev i desember i fjor. Her er de i arbeid på Coop Obs Foto: X5 Elektro

Siden lærlingene i hovedsak blir rekruttert lokalt, er bransjen bekymret over det krympende rekrutteringsgrunnlaget. Antall avgangselever i grunnskolen synker i hele landet.  

I Finnmark er elektrolinjene i Lakselv og VG2 Datateknologi og elektronikk i Vadsø foreslått nedlagt i løpet av 2022-2024. Samtidig øker behovet for fagfolk.  

Tidenes største elektrokontrakt i Finnmark

Gagama Elektro i Hammerfest og X5 Elektro i Alta har fått elektrokontrakten på mer enn 200 millioner kroner på det nye sykehuset i Hammerfest. Byggingen, som har startet, skal være ferdig i 2025.  

– Dette er den største elektrokontrakten i regionen noen gang. Her er vi i gang med å trekke strøm- og datakabler, sier Inger Lise Svendsen, markeds- og HMSK-sjef i Gagama Elektro.  

– I tillegg til både egne ansatte og fra X5 Elektro, legger vi opp til noe innleie. På det meste regner vi med å ha rundt 60 montører i arbeid på prosjektet. 

Uvanlig stor ordrereserve

– Vanligvis har vi oppdrag et halvt år frem i tid. Nå er det full sysselsetting i minst to år. Her er Nye Hammerfest sykehus sentralt. Samtidig har vi flere vedlikeholdsavtaler. Dette gjelder blant annet med Statens vegvesen om vedlikehold av veger og tunneler i Vest-Finnmark, og en femårsavtale med Coor på Melkøya.   

– Vi satser mest på næringsliv og industri. Her blir det høy aktivitet i vårt område de neste årene.  

Montører fra hele landet

– Vi ser langt ut over egne regiongrenser for å ansette fagfolk. Med behov for både prosjektledere, elektrikere og automatikere har vi nylig gjennomført en nasjonal rekrutteringskampanje.  

– Det er utfordrende å få tak i servicemontører og montører med erfaring fra skipselektro. Generelt trenger vi løsningsorienterte teknikere, som trives med å finne løsninger på nye utfordringer på alt fra drift av SD-anlegg til programmering.  

– Selv om Hammerfest er kjerneområdet for å rekruttere lærlinger, søker vi i hele fylket. Vi besøker også tiendeklassinger for å informere om elektrobransjen. Her er det viktig å bygge oppunder stoltheten deres overfor hjemstedet og regionen, med håp om at de satser på hjemstedet sitt. Vi tenker hele veien på å profilere både Gagama Elektro, Hammerfest og området rundt.  

Sju prosent kvinner

– I rekrutteringsarbeidet har vi oppmerksomhet på ungdom som skal velge yrke, de som har valgt og hvordan vi kan beholde de gode hodene. 

– Klarer dere å rekruttere blant begge kjønn?  

– Hos oss er sju prosent av montørene kvinner. Vi satser på å øke denne andelen til høsten.  

Full fart i Alta

Også daglig leder Dag Erik Eliassen i X5 Elektro i Alta forteller om god ordrereserve og positive fremtidsutsikter. 

– For tiden er det stor aktivitet. Prosjektene kommer på løpende bånd. Med stor etterspørsel etter elektrotjenester, regner vi med at det blir nok oppdrag de neste årene. Mange av montørene våre vil være opptatt med Nye Hammerfest sykehus langt inn i 2023. Derfor holder vi litt igjen på å legge inn nye anbud.  

– Selskapet vokser. I løpet av første halvår i år vil antall ansatte øke fra 43 til mer enn 50. Vi skal ansette både prosjektmontører, servicemontører og teknikere med automasjonskompetanse. Med et sterkt voksende marked for byggautomasjon, trenger vi flere fagfolk med kompetanse på styringssystemer og toppsystemer. 

– Gjennom en regional og nasjonal rekrutteringskampanje har vi ansatt seks nye. Dette gjelder både serviceteknikere, servicemontører og ingeniører.  

– Hva med nye satsingsområder som solenergi? 

– For å øke kompetansen på dette området har vi installert et anlegg på vårt eget bygg i Alta. Vi er spente på hvor mye det produser når vi kommer ut av mørketiden. Her i området er det mange hus med flate tak. De passer godt til slike anlegg. Vi tror dette blir et godt marked å satse på.   

Fast praksis med lærlingetiltak

Eliassen fastslår at lærlinger er en svært viktig rekrutteringskanal.  

– Hvert år ansetter vi fire nye lærlinger. Det betyr at vi til enhver tid har 8-12 lærlinger.  

– Hvordan er rekrutteringsgrunnlaget i Alta-området? 

– Her er det oversøking til elektrolinjene. Alle kvalifiserte søkere får læreplass. Slik har det vært de siste årene. For å sikre rekrutteringen til de 300 elektroarbeidsplassene i Alta, ser det ut til å bli behov for å doble kapasiteten til to VG2-klasser.  

– Hvor mange kvinnelige ansatte er det i X5 Elektro? 

– Vi har henholdsvis tre og to kvinnelige montører og lærlinger. Antall kvinnelige søkere til læreplasser varierer med årskullene. Enkelte år er det ingen. 

Forsvaret øker tilstedeværelsen

I Lakselv forteller daglig leder Sten Rune Pedersen i OP Elektro at mange store prosjekter er på gang.  

– Blant annet skal Forsvaret bygge for to milliarder kroner. Denne aktiviteten gir mange ringvirkninger, blant annet en god del leilighetsprosjekter. Vi er med på flere av dem.  

– Forsvaret sin tilstedeværelse, som neppe blir mindre med den spente situasjonen i forholdet til Russland, gjør også at flere selskaper etablerer seg.  

– Etter Forsvaret er elektrorelaterte arbeidsplasser den største næringen i Lakselv kommune. 

– Hva med nye markedsområder som solceller? 

– Dette har vi tro på. Her skal vi kjøre kurs. Målsettingen er å installere de første anleggene i år.  

Rekrutterer lokalt

– Vanligvis har vi fem-seks lærlinger. Etter at flere nylig har bestått fagprøven, har vi for tiden to. Fra sommeren fyller vi på med flere.  

– Vi rekrutterer helst lokalt. Lærlinger fra andre områder reiser gjerne tilbake til hjemstedet sitt når de har bestått fagprøven. Med helt lokal tilknytning er det større sjanse for at de blir etter endt utdanning.  

– Selv om vi søker etter montører utenfor eget nærområde, satser vi først og fremst på lærlinger.  

– Har dere kvinnelige montører? 

– For tiden har vi én. Ved neste lærlinginntak satser vi på å få flere. 

Må stå sammen for å sikre nok ressurser

På spørsmål om hva som kan gjøres for å forebygge mangelen på fagfolk, svarer Inger Lise Svendsen i Gagama Elektro at alle må samarbeide for å øke attraktiviteten til yrket.  

– En ide kan være å følge opp ungdommene tidligere. Bransjen bør dra ut og møte dem for å fortelle om mulighetene. Eksempelvis å spesialisere seg på ett område, eller satse på breddekompetanse. Elektro dekker et stort fagområde.  

– Dessuten er det plass til flere kvinner i bransjen. Vi ønsker rene jenteklasser på VG2, slik det var i forbindelse med prosjektet «Jenter i bil og elektro» for noen år siden. Dette økte antall kvinnelige lærlinger. Å få flere jenter i utdanningsløpet øker rekrutteringsgrunnlaget.  

Les mer om følgende emner: