Økt omsetning og bedre marginer 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økt omsetning og bedre marginer 

I andre kvartal i år økte Caverion-konsernet omsetningen med 5,9 prosent fra samme kvartal i fjor til 577 millioner euro.

- Vi er godt posisjonert for å levere løsninger på energieffektivisering, digitalisering og automatisering, sier adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge Foto: Bravida Norge

Også lønnsomheten økte. Justert ebita ble forbedret med 16 prosent til 22,9 millioner euro. 

I første halvår var omsetningen på 1,1 milliarder euro. Dette er 4,4 prosent mer enn i samme periode i fjor. Ordrereserven økte med 6,6 prosent til 1,9 milliarder euro.  

– Dette er en god start på vår nye strategiperiode, sier konsernsjef Jacob Götzsche. 

– Til tross for en positiv utvikling har 2022 vært krevende. Dette gjelder blant annet krigen i Ukraina med prisøkninger, og en utfordrende leveransesituasjon for byggematerialer. Samtidig består koronaeffekten, med et langt høyere sykefravær enn i et normalår. 

I kvartalsrapporten blir Norge sammen med Østerrike, Finland og Tyskland fremhevet som divisjonene i andre kvartal med best lønnsomhetsutvikling. Caverion har virksomhet i ti land i Europa. 

1,8 milliarder kroner

Adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion Norge opplyser at omsetningen i andre kvartal og første halvår er på henholdsvis 882 millioner og 1,8 milliarder kroner. 

– Krav til bedre energieffektivitet og økt digitalisering og automatisering i bygninger er med på å øke etterspørselen etter våre løsninger og tjenester. Her er vi godt posisjonert.
– I siste kvartal har vi også kjøpt Kaldt og Varmt i Askim med fem ansatte.  

Les mer om følgende emner: