Økt oppmerksomhet på mindre forbruk

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økt oppmerksomhet på mindre forbruk

Samtidig som Schneider Electric inviterte elinstallatører, maskin- og tavlebyggere, rådgivende ingeniører og bygg­eiere til Innovation Day, åpnet selskapet sitt nye visnings­senter ”Innovation Hub”.

SKYHØYE STRØMPRISER. - I Norge er det lett å lene seg på at landet produserer fornybar og klimavennlig energi. Med et stadig økende energiforbruk og høyere strømpriser må søkelyset rettes på mindre forbruk, sier adm. direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge

Her blir det visualisert hvordan teknologi og digitalisering skal bidra til det grønne skiftet.  

– Behovet for digitaliseringskunnskap er enormt. Mangelen på kompetente fagfolk kan føre til at grønne bygg, fabrikker og infrastruktur ikke kan bygges, og heller ikke driftes, sier adm. direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge.  

– Som et stort bærekraftig selskap har vi et samfunnsansvar for å dele kunnskap om energieffektivisering. Det er flere faktorer som rammer næringslivet tungt. Blant annet rekordhøye strømpriser. 

– I Norge er det lett å lene seg på at landet produserer fornybar og klimavennlig energi. Med et stadig økende energiforbruk og høyere strømpriser må søkelyset rettes på mindre forbruk. 

Kompetanseoverføring

– Vi har investert mye i Innovation Hub, som skal brukes aktivt i kunnskapsformidling om energieffektive løsninger. Dette er nyttig for alle som arbeider på dette fagområdet.   

– Vi skal bruke vårt samfunnsansvar aktivt overfor kunder og beslutningstakere. Teknologien kan bidra til å redusere energi­forbruket i norske bedrifter dramatisk. Det er snakk om store kostnadsreduksjoner, som gir rask effekt på bunnlinjen. 

– På Innovation Hub er samspillet av komponenter og systemer satt i system.  Dette skal redusere energiforbruket og driftskostnadene, samtidig som lønnsomheten øker og komforten og sikkerheten blir ivaretatt. 

– Det er mye oppmerksomhet på fornybar energi som den ultimate løsningen på klimakrisen. I denne debatten er mulighetene som ligger i energieffektivisering nærmest helt glemt. Selv om noen av de største utfordringene samfunnet står overfor i dag kan løses, er det svært få som bruker disse mulighetene. 

Null verdt

– Med ”Bærekraft er business” som tema for årets Innovation Day, satte vi søkelyset på mulighetene bedriftene har til å velge løsninger som kan bidra til å gjøre verden grønnere. Vi snakket også om de økonomiske gevinstene med å velge grønne løsninger. 

– Budskapet er like klart som det er viktig. Det bør ikke være noen business uten bærekraft. Ordet bærekraft er null verdt om ikke bedriftene får lønnsomhet ved å skifte til mer energi- og ressurseffektive løsninger. Lønnsomheten må komme kjapt. Da kuttes også klimautslippene raskere. 

Mye sløsing

– Ifølge rapporten ”Felles energi- og industripolitisk plattform” er Norge i verdenstoppen i sløsing med energi. Rapporten anslår også at 45 000 arbeidsplasser vil være knyttet til energieffektivisering i Norge innen 2050. Med tanke på at det for tiden er rekordhøye strømpriser, har oppmerksomheten på hvordan energiforbruket kan reduseres for alvor blitt satt på dagsordenen.  

– Selv om bygg utgjør 30-40 prosent av alt energiforbruk i Norge, gjøres det lite for å bedre situasjonen. At det er mulig å ”tette hullene”, og samtidig redusere energiforbruket, har vi ikke råd til ikke å gjøre. Dette må høyere opp politisk, og hos aktørene i næringslivet. Alle har et felles ansvar for å gjøre Norge grønt. 

Les mer om følgende emner: