Økt satsing på fornybar energi og nett 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økt satsing på fornybar energi og nett 

– De neste ti årene skal vi doble investeringene i strømnett, og øke satsingen på ny fornybar energi. Det handler om å løse samfunnsoppdraget vårt med å bidra til å sikre omstilling av industri og arbeidsplasser, og nå forpliktende klimamål, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

De neste ti årene er BKK klar til å doble kapasiteten i strømnettet

– Vi skal blant annet doble nettkapasiteten for å gi plass til nytt forbruk som venter på ledig kapasitet. BKK er klar til å investere ti milliarder kroner på ti år, like mye som verdien av selskapet som er bygget opp gjennom 100 år. Målsettingen om doblet kapasitet forutsetter at Statnett får på plass den nye nettforbindelsen fra Samnanger til Kollsnes i tide. 

Arbeidsplasser kan gå tapt 

Rapporten “Kraftløftet” LO og NHO presenterte i fjor høst fastslår at etterspørselen etter kraft- og nettilgang nærmest eksploderer på Vestlandet. Det virkelig haster å øke utbyggingstempoet. Kraftnettet i Vestland fylke er så godt som fullt. De regionale nettselskapene og Statnett opplever en etterspørsel som er mer enn en dobling av dagens effekt. Ifølge rapporten er manglende tilgang til energi allerede i ferd med å gjøre Vestland fylke mindre attraktiv for ny industri. Det betyr at nye arbeidsplasser kan gå tapt. 

– Etter at investeringene i fornybar kraft har falt med nesten 40 prosent siden 2018, er det behov for et taktskifte. Mer energi og økt nettkapasitet er helt avgjørende for å sikre sysselsetting i lokalsamfunn på hele Vestlandet, og at regionen skal fortsette å være en eksportmotor for Norge, sier Janbu Fresvik. 

Strøm til drøyt 150 000 boliger 

– I januar i år kjøpte vi vindkraftverkene Guleslettene og Tellenes. Det øker vår årlige produksjon av fornybar energi med nesten 17 prosent til 9 TWh. Det neste tiåret er målsettingen å realisere 2,5 TWh ny kraft fra vann, landvind og havvind. Veksten, som tilsvarer strømforbruket til mer enn 150 000 boliger, kommer på toppen av dagens vannkraftproduksjon på 7,7 TWh. De to nye vindparkene har en samlet produksjon på 1,3 TWh. 

Les mer om følgende emner: