Økt teknologibruk i skolen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økt teknologibruk i skolen

– Med teknologi og tilrettelegging av infrastruktur har skolen og lærerne strukket seg langt for å gi god opplæring til hver enkelt elev. Ambisjonen er å bygge videre på den digitale kompetansen i et lærende fellesskap gjennom å videreutvikle gode digitale løsninger, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Bilde av skoleelever som jobber med pc

Analyser fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet at tre av fire skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen har god nok kvalitet til å gjennomføre et bredt spekter av digital undervisning. I etterkant av koronapandemien er forutsetningene for å gjennomføre digital undervisning, enten på skolen eller når elevene er hjemme, ifølge analysen relativt gode. Stadig flere elever har tilgang på en digital enhet de har fått av skolen. Samtidig er det store forskjeller i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og skolenes tilnærming til pedagogisk bruk av ikt.  

Mer enn halvparten av skoleeierne oppgir at de prioriterer å styrke lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Digitale læringsressurser blir i noen grad prioritert foran tradisjonelle bøker. Både koronapandemien og det nye læreplanverket har forsterket arbeidet med pedagogisk bruk av ikt i skolen.

Fremtidens skole 

– At samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer stiller også krav til fremtidens skole. I de nye læreplanene er både teknologi, programmering og algoritmisk tenkning kommet inn. Samtidig er digitale ferdigheter tydeligere uttrykt som kompetansemål, sier Nilssen.  

– De nye læreplanene legger opp til en praktisk, variert og relevant opplæring, med varierte og endrede vurderingsformer. Her er aktive elever som har innflytelse, medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet en grunnpilar. Elevene skal utvikle evne til medbestemmelse og bli lyttet til. Teknologien er både et verktøy for å realisere ambisjonene i fagfornyelsen, og et kompetanseområde som skal utvikles. 

Les mer om følgende emner: