Økte omsetningen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Økte omsetningen

– Sammenlignet med 2021 økte vi omsetningen i fjor med 11,7 prosent til 3 772 millioner kroner. I samme periode økte ordrereserven fra 3 758 til 3 860 millioner kroner, sier konsernsjef Astrid Simonsen Joos i Glamox.

Konsernsjef Astrid Simonsen Joos i Glamox gleder seg over økt omsetning

– Vi innfører en ny selskapsstrategi, samtidig som vi reduserer både vårt eget og kundene sitt miljøavtrykk. Dessuten er vi forpliktet til målsettingen vår om å oppnå Net Zero-operasjoner innen 2030.

– Med kvalitetsprodukter og sterke markedsposisjoner er vi klar for videre vekst, blant annet på områder som Human Centric Lighting og offshore vind. Dessuten vil nye EU-forskrifter og økt oppmerksomhet på energieffektivisering og avkarbonisering gi nye muligheter. 

Les mer om følgende emner: