Omfattende oppgradering av Febdok

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Omfattende oppgradering av Febdok

– Med stadig mer avanserte elektriske anlegg driver vi et kontinuerlig utviklingsarbeid. Den viktigste nyheten i Febdok versjon 7 er nok Scenario-funksjonen. Den gjør det mulig å simulere anlegg i inntil fem scenarioer. Eksempelvis å koble av og på generatorer. Det kan også legges inn bypass fra en annen fordeling til UPS, og en CTS med tilkobling av to forsyninger til en fordeling, sier ekspertene Bjørn Ivar Nordstrøm og Tor Chr. Mortensen i Febdok-teamet i Nelfo.

Febdok-teamet i Nelfo. Fra venstre Bjørn Ivar Nordstrøm, Tor Chr. Mortensen, Bjørn Solberg, Matthias Gleiss og Antonio M. Barril

– Vi har også endret strukturen fra en modulbasert løsning til ­programpakkene Start, Pluss og Komplett. Alle som oppgraderer til versjon 7 får Startpakken. Selskapene kan også oppgradere til Pluss eller Komplett. Nelfosky-brukere får automatisk Plusspakken, sier utviklingsleder Bjørn Solberg i Febdok-teamet. 

Optimalisering

– Etter grundig testing er vi klar med den mest omfattende versjonen noen gang. Utviklingsarbeidet har pågått siden 2019. Dette har vi gjort sammen med faggruppen vår og brukerne, som er flinke til å komme med tilbakemeldinger og tips om hvordan programmet kan bli bedre. Disse innspillene er viktige i arbeidet med å optimalisere verktøyet. 

– Denne oppdateringen har tatt litt lenger tid enn vanlig. Av og til kan én forbedring gi dominoeffekter, slik at nye behov og muligheter dukker opp. Slik ble det denne gangen. 

Beregner hendelsesenergi

Nordstrøm forteller at også beregning av hendelsesenergien i lysbuer er nytt.  

– Denne funksjonen beregner energien (cal/cm2) i fordelinger i henhold til IEEE 1584. Dette gir grunnlag for minimumsavstanden som er nødvendig for å ivareta sikkerheten til servicepersonell, og valg av personlig verneutstyr ved de ulike arbeidsavstandene. 

Ett klikk

– En annen funksjon er oversiktsdialogen. Den er en trestruktur i tekstform som gjør det enklere å navigere i større anlegg, i stedet for den vanlige skjemavisningen. Oversiktsdialogen er delt i de tre områdene struktur- og produktvisning og meldinger i anlegget. 

– Med denne funksjonen er det også enklere å gjøre endringer. Når det eksempelvis er behov for en annen type vern, er det kun å høyreklikke og spesifisere. Med ett klikk er alle vern byttet med det nye. 

– Muligheten til å lage .csv-filer forenkler beregningsarbeidet. Her eksporterer Febdok data og beregninger fra anlegget til .csv. Filene kan igjen åpnes i Excel for å behandle data slik brukerne ønsker. Dette gir større fleksibilitet i gjenbruk av verdiene fra beregningen i Febdok. 

– Med den nye versjonen er det dessuten mulig å sette egne dimensjoneringskriterier. Det betyr at programmet kan beregne med strengere krav enn beskrevet i NEK 400:2022. Både på fordelingsnivå og hver enkel kurs kan eksempelvis kabler og overstrømsvern stilles inn på maksimal belastning. 

– Samtidig er NEK 600:2021 lagt inn som en ny dimensjoneringsbasis. Det betyr at Febdok beregner vegtrafikssystemer basert på kravene i standarden. 

Som bygget

– Det er også mulig å lage et Febdok-anlegg som «AS-buildt», der programmet ikke begrenser valg av kabler, skinner og vern. Programmet rapporterer feil i forhold til dimensjoneringsbasisen som blir brukt. 

Les mer om følgende emner: