Omfattende sikkerhetspakke

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Omfattende sikkerhetspakke

– Bygg- og anleggsbransjen er den delen av næringslivet i Norge det er farligst å arbeide i. De siste tre årene har 21 personer mistet livet. For å unngå dødsulykker må sikkerheten skjerpes. Ingen skal bli skadet eller dø på jobb, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo.

ØKT PERSONSIKKERHET. - Vi er opptatt av å øke bevisstheten om personsikkerhet hos de ansatte i medlemsbedriftene. Informasjon om nyttige verktøy og kurs og gode råd og tips er samlet på hjemmesiden

– Vi er opptatt av å forebygge ulykker og øke bevisstheten om personsikkerhet hos de ansatte i medlemsbedriftene. Derfor er informasjon om nyttige verktøy og kurs og gode råd og tips samlet på nelfo.no. 

Besøk Nelfo sin side om personsikkerhet.

– Nelfo tilbyr blant annet gratis nettbaserte minikurs om arbeid på tak, ugunstige arbeidsstillinger, ensformig og tempostyrt arbeid, støy, tunge løft, vibrasjoner og bruk av fallsikring, personløftere, stiger, trapper og stillas.  

– Andre sikkerhetskurs vi tilbyr er førstehjelp for elektropersonell, FSE, arbeid i høyden, sikker bruk av håndholdt verktøy og bygningssager og hvordan håndtere asbest i byggeprosjekter. 

Fareblind

– På samlesiden er det også link til prosjektet Fareblind, som er et grunnleggende sikkerhetskurs for bygg- og anleggsbransjen. Det skal blant annet øke kunnskapen om de farligste områdene, og bidra til gode holdninger både til egen og andre sin sikkerhet. 

– Kurset er utviklet av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfS BA, som blant annet arbeider med fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske-maskin, eksplosjoner, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt.   

– Nelfo er en av drøyt 60 aktører i BA-bransjen som er med i prosjektet. Med en visjon om null alvorlige skader og dødsulykker, må bransjen samarbeide og iverksette tiltak. Det er Fondet for Regionale Verneombud som finansierer driften av SfS BA. Arbeidstilsynet er også med på opplegget. 

– Til Fareblind er det laget seks videoer om ulykker på arbeidsplasser. En av dem viser en kran som mister lasten, som treffer ”testdukker” plassert på bakken. Å se de dramatiske konsekvensene av hva dette fører til, får alle til å være forsiktige på byggeplassene. 

Skjerper oppmerksomheten med Elektropodden

– En annen kanal vi bruker til å øke oppmerksomheten på sikkerhet er Elektropodden. Tema er blant annet alvorlige ulykker. Når dette skjer er det viktig å være forberedt, og håndtere situasjonen på riktig måte. Forebygging er det aller viktigste for å unngå ulykker.    

– I en annen episode av Elektropodden tar vi opp lærlinger og strømulykker. At 1 av tre er utsatt for strømgjennomgang er for mye. Oppfølgingsrutiner er en god måte for å skape riktige personsikkerhetsholdninger hos lærlingene.  

– Til tross for koronapandemien har DSB bestemt at den lovpålagte årlige FSE-opplæringen og førstehjelpskurset skal gjennomføres. Her har vi laget en episode av Elektropodden, som beskriver hvordan dette kan gjøres.  

– Et hovedtema i Kunnskapsløftet 2021 er sikkerhet. Her tilbyr Nelfo en rekke gratis nettkurs. Med mer bevisstgjøring er målsettingen å redusere antall branner og strømgjennomganger. 

Besøk Nelfo sin side om personsikkerhet.

Les mer om følgende emner: